Aktivity

02.10.2020 16:22

Školení první pomoci červen 2020

Každoročně pořádá naše jednota ORLA proškolení svých trenérů, cvičitelů a dalších zájemců z řad farních táborových vedoucích pod vedením zkušeného orla, lektora profesionála v této oblasti PhDr. Mgr. Radima Křiváka, BBA. Letos tento kurz proběhl v sobotu 27. června v tělocvičně Orlovny. Znovu jsme...

Celý článek

—————

02.10.2020 16:21

Sjezd župy Velehradské 2020

  V sobotu 20. června 2020 hostila naše jednota ORLA župní sjezd. Do Starého Města se sjeli v náhradním termínu delegáti z celé župy Velehradské. Původní termín 14.3. musel být k vůli pandemii koronaviru zrušen. V 9.00 hod. byla v novém kostele Svatého Ducha naším duchovním rádcem o....

Celý článek

—————

24.09.2020 06:21

Zábavné odpoledne 2020

V neděli 6. září spolu se staroměstskou římskokatolickou farností pořádala jednota ORLA pro děti akci na zahájení školního roku. Vše začalo mší svatou v novém kostele Svatého Ducha a pokračovalo na náměstí Velké Moravy v „kamenném šneku“. Zde bylo připraveno šest zábavných stanovišť s úkoly....

Celý článek

—————

17.03.2020 17:54

Mše svatá L.P. 2020

V sobotu 14. března jsme měli v kostele Sv. Ducha slavit mši svatou „Za živé i zemřelé členy ORLA, za požehnání pro další činnost a za zdárný průběh sjezdu Župy Velehradské“, spolu se zvolenými 75 delegáty z 21 jednot naší župy. Bohužel k vůli epidemii koronaviru se tato akce nemohla uskutečnit. Po...

Celý článek

—————

17.03.2020 17:52

Křížová cesta L.P. 2020

Na pátek 13.března jsme se s naším duchovním otcem Mgr.Miroslavem Suchomelem domluvili, že naše staroměstská jednota ORLA povede křížovou cestu. Totiž v postní době každé pondělí, středu a pátek různá společenství ve farnosti např. /ženy uklízející kostel, akolyté, zastupitelé města, ministranti,...

Celý článek

—————

06.02.2020 18:45

Tříkrálová sbírka 2020

V tomto roce se zapojily děti i vedoucí z naší orelské jednoty do charitativní sbírky na pomoc potřebným. Děti z třiceti skupinek K+M+B a jejich vedoucí si nejprve vyprosily požehnání na mši svaté v kostele Sv. Ducha, aby pak společně obešli domácnosti staroměstských občanů . Všem malým i velkým...

Celý článek

—————

06.02.2020 18:43

Orelský karneval 2020

V neděli 2.2.2020 se na Orlovně ve Starém Městě opět otevřela pohádková brána, kterou prošly všechny děti v maskách, aby se pobavily, zatancovaly a zasoutěžily si. I přes nepříznivé počasí a chřipkovou epidemii jsme zaregistrovaly dohromady 47 masek malých  víl, princezen, pirátů, kovbojů,...

Celý článek

—————

06.02.2020 18:40

Vánoční zpívání 2019

Orel jednota Staré Město byla pozvána, aby přispěla svým pásmem spolu s DFS Dolinečka, SVČ klubkem, MŠ Komenského, MŠ Rastislavova, CM Dolinečka, ZUŠ – hudebním, tanečním a literárně dramatickým oborem do  programu svým vystoupením 22.12.2019 v „Kulturně společenském centru“ ve Starém...

Celý článek

—————

13.12.2019 17:41

Mikulášská nadílka ve cvičení rodičů s dětm

Rok se s rokem sešel a opět nastal čas adventní. Spolu s ním nadešel i svátek svatého Mikuláše. A v jeho předvečer, 5. 12. 2019, zavítal Mikuláš se svou andělskou družinou do Cvičení rodičů s dětmi. To probíhalo stejně jako každý jiný čtvrtek od 16 hodin na Orlovně ve Starém Městě. Děti předvedly...

Celý článek

—————

26.11.2019 18:02

Přehlídka dětských a mládežnických schól - Jsme děti Tvé 2019

V neděli 10.11. se uskutečnila ve zlínském kostele Panny Marie pomocnice křesťanů na Jižních Svazích, již tradiční přehlídka dětských a mládežnických schol. Přehlídky se zúčastnilo několik schol z okolí Zlína a také i Scholička ze Starého Města, která se této přehlídky již pravidelně zúčastňuje. Na...

Celý článek

—————


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město