Novinky 2010 - 13

Prosinec 2013:

Orel přeje všem členům i jeho příznivcům a všem lidem dobré vůle požehnané vánoční svátky plné radosti a štěstí. V novém roce 2014 Boží požehnání a pevné zdraví!

 

Děkujeme všem orelským dětem, které se zúčastnily Vánočního vystoupení pořádaném Městem Staré Město. Přispěly tak ke krásné předvánoční atmosféře, kterou přítomní ve Společensko - kulturním centru vnímali. Fotky z akce zde!

Vloženy fotky  a článek z Mikuláše.

Listopad 2013:

Scholička Staré Město vystoupila na Přehlídce dětských schól ve Zlíně. Více čtěte zde!

Víte, co se děje nového? V oddíle Rodičů s dětmi si můžete jít zacvičit se svou mladší ratolestí a svou starší ratolest dát do dílniček, které probíhají v rámci cvičení. Starší ratolest si odnese krásný výrobek a mladší si s vámi zaskotačí při cvičební hodině. Tak neváhejte a přijďte!! Každý čtvrtek od 16 do17 hod. probíhá pravidelné cvičení spolu s dílničkami.

Říjen 2013:

Konalo se setkání seniorů župy Velehradské (článek).

Byla sloužena mše svatá za P. Josefa Pospíšila, zakladatele staroměstského Orla.

Přečtěte si články: Horská kola ( fotky na župní webu:  https://www.orelvelehrad.estranky.cz/ ) a ústřední recitační soutěž v Lubině.

Září 2013:

Co se dělo v naší jednotě? Proběhlo ústřední školení cvičitelů dětí do 2 do 6let! Podívejte se na fotky!

Pouť dětí a mládeže na Provodově - článek a fotky

Vložen  článek  z Odpoledne plné her a fotky!!

Pozváka do oddílu Moderní tance, který začne 4. října!!

Co nás čeká v brzké době? Školení cvičitelů dětí od 2 do 6 let spolu s první pomocí!!!! Více  Školení cvičitelů dětí od 2 do 6 let spolu s první pomocí!!!!

Slíbená fotoreportáž z Odpoledne plné her je k vidění na webu!!

Těšte se na fotoreportáž z Odpoledne plné her! Akce se velmi vydařila a počasí nám přálo!

Cvičební sezona v plném proudu! Již od 1. týdne, tzn. od 2. září začínají pravidelná cvičení v naší jednotě. Kromě oddílu Pilates, který začíná 9. září. Příjďte si zacvičit! Více informací v Nabídce!

Pouť dětí a mládeže Orla na Provodově se vydařila! Pro děti byla připravena po mši svaté zábavná stanoviště a hledání pokladu.

Zveme všechny děti od 1 do 10 let na Odpoledne plné her, které se uskuteční 1.září.  Pozvánka!

Srpen 2013:

Proběhla tradiční pouť na Sv. Hostýně. I naše jednota Orla měla své zástupce! Foto z Běhu k Božímu hrobu a článek o celé pouti!

Chcete v sobotu 31. srpna někam vyrazit? Což takhle jet na pouť! Pozvánka na pouť na Provodov.

Co nás čeká? No přece Orelská pouť na sv. Hostýn. Tento rok se koná 24. - 25.8. 2013. Program celé pouti naleznete zde!

Červenec 2013:

Jako pravidelně se Orli slétli na Velehrad u příležitosti 1150 let od příchodu našich slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje. Mrkněte se na nové fotky z fotbalových dovednosti a z poutě!

Červen 2013:

Ukončení cvičební sezony.

Staroměstský den se opět vydařil!

Zlatý pohár v petangue poprvé putuje do Starého Města!!

Proběhla ústřední pěvecká přehlídka duchovních písní Cantate v Luhačovicích. Naši jednotu reprezentovala malá scholička!

Přijďte příjemně strávit sobotní dopoledne 8.6.2013, trochu sportovně - zahrát si petangue. Je to nenáročný rekreační sport. Více:Petanque propozice.doc (219 kB)

Květen 2013:

Přečtěte si střípky z poutě na Svatou Horu.

Výsledky výtvarné soutěže " Příchod Cyrila a Metoděje"  župy Velehradské.

Pozvánka na Cantate do Luhačovic.

Zveme Vás na turistiku do Valašských Klobouk! Více na  Plakát-Jarní-putování-V.K.-2013.doc (1,3 MB) !

Přidány fotky ze Dne Orla v Drnovicích! Čtěte více zde.

Za deště na turistice v Mladcové! (foto)

Naši si odnesli cenné kovy z župních atletických závodech v Nivnici  i z ústředních závodech ve stolním tenise Hluk (článek)!!!

Pojďte na turistiku do Zlína - Mladcová v sobotu 11.9., bližší informace zde.

Přidány články: Pitěnský škrpál, Dílničky ke svátku matek a Pietní akt k osvobození Starého Města.

Duben 2013:

Rádi chodíte do přírody? Tak pojďte na turistiku do Pitína!!

Jaro přišlo. Hurá do na výlety. Staroměsští orli vyrazili na turistiku do Vizovic!

 Květen se blíží a s ním svátek našich maminek! Přijďte vyrobit dáreček pro ně! Pozvánka na dílničky.

Je vyhlášena ústřední literární soutěž na téma Moderní pohádka.

Je ti 14 - 18 let? Jsi členem Orla? Nemáš naplánované prázdniny?  Chceš se podívat do Itálie a seznámit se novými kamarády??

 

Podívejte se na fotoreportáž a přečtěte si článek o župních plaveckých závodech!

Březen 2013:

Jednota Suchá Loz zve na Módní přehlídku a Čtení z bible. . 

Úspěchy naší drobotiny!! Více v aktualitách Zlatá réva a Sjezdové lyžování.

V kalendáři akcí najdete pozvánku na jarní putování - turistika v okolí Vizovic. Různě náročné trasy. Jedna trasa je určena i pro rodiče s dětmi a kočárky!!!! Tak neváhejte a rezervujte si termín v kalendáři 13.4.2013!!!!!

Úspěch našich dětí na pěvecké soutěži a fotoreportáž z akce.

Únor 2013:

Přečtěte si články:  Výroční členská schůze , Karlovská padesátka a Ústřední závody na běžkách.

Leden 2013:

Pozvánka

Zveme všechny členy jednoty Orla Staré Město na výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 8.2.2013 v 18,00hod. na Orlovně. Na programu bude zhodnocení činnosti za uplynulý rok, zprávy z činnosti jednotlivých oddílů, pokladní zpráva, revizní zpráva, volba delegátů na župní sjezd ve Slavičíně, atd.

Všechny srdečně zve výbor Orla Staré Město.

Prosinec 2012:

 Přáníčko  pro Vás!!!

Vánoční zpívání ve Starém Městě se vydařilo (článek a foto)

Mikulášská nadílka a fotky

Listopad 2012:

Článek a fotky ze Župní akademie ve Starém Městě.

Článek o ústředním turnaji mužstev ve stolním tenise.

POZVÁNKA: V neděli 18.11.2012 se uskuteční Župní akademie na Orlovně ve Starém Městě. Zveme všechny členy, příznivce, přátele a známé. Akce začíná v 15 hodin. Z jednoty Staré Město vystoupí tyto oddíly: Cvičení rodičů s dětmi, Cvičení a pohybové hry I., Cvičení a pohybové hry II., Rekreační sporty, Aerobik, Kondiční cvičení, Cvičení pro kluky a Pilates. Účast přislíbily také jednoty Domanín, Polešovice, Kunovice a Vizovice.

Říjen 2012:

Článek o závodě  horských kol  na Ploštině.

Září 2012:

Proběhlo setkání orelských rodin, přečtěte si článek.

 

Od 1. října začíná pravidelné cvičení oddíl Moderní tanec, který je určen pro slečny od 7 do 11 let. Tak přijďte si zatančit a protančit celý školní rok 2012/2013. pozvánka  na moderní tanec.jpg (92,9 kB).

 

Úspěšný start do nové cvičební sezóny! Odpoledne plné her se vydařilo (článek a fotografie).

Mrkněte se do fotogalerie. Vloženy nové fotky z akcí!

Pozvánka do oddílu Kondičního cvičení. Cvičení je určeno pro ženy i muže. Probíhá každé úterý od 18,30 do 19,30 hod. Další info  Kondiční cvičení.docx (19,9 kB).

Oddíl Aerobik a pilates, který je ve čtvrtek od 19,10hod., začíná až příští týden 13.9.2012.

OD 3. ZÁŘÍ ZAČÍNAJÍ PRAVIDELNÁ CVIČENÍ V ORLE. PŘIJĎTE SI ZACVIČIT! ZE ŠIROKÉ NABÍDKY SI VYBERE KAŽDÝ!!!

POZOR! POZOR!! Dne 2. září je  na Orlovně připravená pro děti zábavná stanoviště! Prezentace soutěžících (děti od 1 do 10 let) od 15 do 15,30hod. Další informace viz  plakátek .

Srpen 2012:

Tento víkend tj. 25. - 26.8. se na Sv. Hostýně koná tradiční orelská pouť. Přijeďte!

Červenec 2012:

Naši členové se zúčastnili ústředních závodů ve fotbalových dovednostech konané na Velehradě.

Červen 2012:

Ukončení cvičební sezóny 2011/2012 - článek s fotkou. V září se na Vás těší cvičitelé a cvičitelky z Orla. Již tradičně nová sezóna začne soutěžním Odpolednem plné her, které se uskuteční 2. září v 16 hod. na víceúčelovém hřišti Orlovny Staré Město.

Vloženy fotky ze Zahrady Moravy a Staroměstského dne!

Přečtěte si článeček z Cantate 2012. Scholička z farnosti Staré Město nás reprezentovala na přehlídce písní. Některé děti jsou členy naší jednoty Orla.

Květen 2012:

Přečtěte si článeček z Poutě na Svatou Horu!

I někteří naši Orli se zúčastnili Vinařského dne!

Mrkněte se na fotky! Den Matek : čtyři oddíly z naší jednoty potěšily rodiče a prarodiče ve Společensko-kulturním centru.     Mr      Mr

Úspěšná reprezentace dětí, mládeže i dospělých v župních  atletických závodech ! Mrkněte se i na fotky!

Přidán článek i fotky z ústředního turnaje ve stolním tenise v Polné.

Duben 2012:

Článek k Osvobození Starého Města.

Úspěšná reprezentace na ústředních plaveckých závodech ve Zlíně.

Březen 2012:

Na Orlovně se konala přednáška o Iránu,  přečtěte si článeček .

Přidán článek z recitační soutěže Zlatá réva.

Přečtěte si úspěchy našich mladých Orlů z pěvecké soutěže Domanínský slavíček.

Únor 2012:

Členové Orla jsou srdečně zváni na výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 17.2. v 18,00 hod.  na Orlovně ve Starém Městě. Na programu bude zhodnecení činnosti za uplynulý rok, plán na rok 2012, volba delegátů na župní sjezd,.... Nebude chybět malé občerstvení a kulturní vložka v podání dětí z oddílu Cvičení a pohybové hry 2!

Leden 2012:

Přidán článek: My tři králové jdeme k vám.....  

I naši členové se připojí do Tříkrálové sbírky, která bude probíhat ve dnech 6. a 7.1. 2012. Proto se nekonají v pátek 6.12. Rekreační sporty a Cvičení a pohybové hry II. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás příští týden!

Prosinec 2011:

Orel jednota Staré Město přeje do nového roku 2012 všem členům i příznivcům hodně zdraví, lásky, štěstí, pohody a sportovní elán! Starý rok již odchází, nový přijde za ním, ať Vám radost přináší, to je našim přáním!

Děti z oddílů Cvičení a pohybové hry I. a II. vystoupily na Vánočním zpívání ve Starém Městě. (foto)

I tentokrát zavítal do Orlovny sv. Mikuláš, a to ve čtvrtek a v pátek!

Přečtěte si o žhavých želískách na župních plaveckých závodech v Uherském Hradišti!

Listopad 2011:

Naši členové reprezentovali na ústředním turnaji ve stolním tenise.

Říjen 2011:

Město Staré Město pořádalo ke svátku 28. října oslavy. I zástupci z řad Orlů byli  přítomni.

Naši Orli opět bodovali v župní soutěži horských kol.

Září 2011:

Předčtěte si článek ze Setkání orelské mládeže, který probíhla ve dnech 23. - 25. 9. 2011 v naší Orlovně!

Vložen článek k pouti na Svatý Hostýn a k Odpoledni plných her.

Všichni jste srdečně zváni na pravidelná cvičení v novém školním roce 2011/2012. Mrkněte se na nabídku!!!

Proběhlo Odpoledne plné her! Děti si zasoutěžily na deseti stanovištích a zahrály si kolektivní hry.

Velkou akci pro mládež od 14 let pořádá Rada mládeže. Celostátní setkání orelské mládeže se bude konat 23. -25.9. ve Starém Městě na Orlovně. Pozvánku naleznete na: Setkání orelské mládeže CRASH 3.pdf (151,7 kB). A na co se můžete těšit? Mrkněte se na předběžný program: Setkání orelské mládeže program.doc (22 kB)

Srpen 2011:

Dne 28.srpna v 15 hod. pořádá Orel jednota Staré Město již tradiční Odpoledne plné her k zahájení školního roku. Děti od 1 do 10 let se mohou těšit na zábavná stanoviště a sladkou odměnu.

Dne 20. a 21. srpna se koná pouť na Svatý Hostýn, všichni jste vítáni. Čeká vás slavnostní mše svatá, světelná křížová cesta,  zpívání na schodech, orelský průvod s prapory, ... Podrobný program na webových stránkách Orla: www. orel.cz.

Července 2011:

Již tradičně se někteří členové Orla účastnili poutě na Velehradě, kde probíhaly oslavy příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Počasí pouti přálo, jako každoročně se Orlové zastavili u hrobu Mons. Šrámka, který založil křesťanskou, kulturní a tělovýchovnou organizaci Orel.

Červen 2011:

K ukončení školního roku patří již tradičně táborák. Přečtěte si článeček a mrkněte se na fotečky!

Přidány články Petanque a Víkend plný her.

Naši Orli se rozloučili s dlouholetým vzdělavatelem Orla arcibiskupem Mons. Karlem Otčenáškem. Dále jsme prezentovali Orel na Staroměstském dnu (foto dokumentace).

Květen 2011:

Již tradičně proběhla oslava Dne Matek ve Společensko-kulturním centru ve Starém Městě. Podívejte se i na fotky!

Farnost Staré Město Vás srdečně zve na cyklistické Putování po památkách našeho blízkého okolí. Akce se koná 21.května 2011 v 9,00 hod. od hřbitova ve Starém Městě. Jedná se o tradiční akci na kolech, přičemž trasa letos povede přes Kostelany,Nedakonice, Polešovice, Boršice, Zlechov, Tupesy, Velehrad, Modrá, Jalubí, Staré Město. Na trase budeme věnovat zvláštní pozornost křížkům, sochám, Božím mukám, mnozí si často ani neuvědomují, kolem jakých uměleckých skvostů jezdí. Samozřejmě máme  možnost si i uvědomit dle nápisů, za jakých často pohnutých okolností byly tyto připomínky Boží přítomnosti postaveny.  V 15 hodin pak mše svatá na staveništi nového kostela, poté program pro děti a  občerstvení - pivo limo, klobása. Pozvánka: zprava_526.zip (372,3 kB)

Staré Město stálo na stupních vítězů na župních atletických závodech v Nivnici.

Cvičitelky z naší jednoty absolvovaly vzdělávací seminář: Využítí overbalů v tělesné výchově

Duben 2011:

Připomněli jsme si 66.výročí osvobození Starého Města.

Přidány články: Radost v jednotě Orla, Turnaj ve stolním tenise a Vzdělávací akce!

Turnaj o "pečeného Orla" se vydařil viz článek s fotkou! Staroměšťané bodovali!!

 Župní recitační soutěže Zlatá réva Článek s fotografií

Bude zahájeno cvičení pro kluky od 6 do 10 let v pátek 8.4.2011. Zveme všechny kluky, kteří by si rádi zahráli florbal, softbal, ping pong, badminton, basket ball, cvičí na na nářadí a žiněnkách a chtěli by si zkusit i atletiku! Cvičení bude probíhat od 17,30 do 18,30 hod. na Orlovně ve Starém Městě. S seboíu: sportovní oblečení a halovou obuv.

 

Proběhlo Duchovní cvičení mladých Orlů na Velehradě s Mons. Janem Graubnerem (foto) a (článek).

Naše děti se zúčastnily recitační soutěže Zlatá réva v Kunovicích. Viktorka Maňáková obsadila ve své kategorii krásné 2. místo!! Gratulujeme!

Březen 2011:

CO NÁS V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ČEKÁ? 26.3. recitační soutěž Zlatá réva v Kunovicích a Duchovní obnova mládeže na Velehradě 1.4. -3.4

Rekolekce pro dospělé Velehrad 2011

Kurz první pomoci u dětí se bude konat na Orlovně ve Starém Městě dne 12.3. 2011. Akce je určena pro veřejnost i členy Orla. Přijďte se dozvědět nové informace a vyzkoušet si první pomoc. Nikdy nevíte, kdy ji budete potřebovat!!! Podrobnější informace viz Aktivity.

Únor 2011:

Naše cvičitelky se školily na semináři psychomotoriky pořádané ústřední Radou mládeže.

POZOR ZMĚNA NABÍDKY CVIČENÍ !!!    PŘIJĎTE SI  ZACVIČIT!!! :)   

Článek z výroční členské schůze v naší jednotě

Leden 2011:

Závody v běhu na lyžích Drnovice - Ploština

Tříkrálová sbírka - článek

Prosinec 2010:

Článek a foto z Vánočního zpívání

Přání pro vás: IMG.jpg (318 kB)

Čeká nás tradiční Vánoční zpívání ve Starém Městě ve Společensko-kulturním centru, a to v neděli 19.12. ve 14 hod. V programu vystoupí děti ze ZUŠ, Dolinečka,... a taky naše děti z oddílu Cvičení a pohybové hry, které si letos připravily Zimní pásmo. Tak přijďte si zpříjemnit  adventní čas a naladit se na Vánoce!

Mikulášské nadílky proběhly v oddílech Rodičů s dětmi a v oddíle Cvičení a pohybové hry v nejbližší době dodáme fotky do galerie!

Listopad 2010:

Podívejte se na nový článek Pěkný start!

Reprezentace na župní pěvecké soutěži Orelský slavíček - přečtěte si článek  a podívejte se na fotky!

14.11.2010 se konala župní akademie (foto a článek)

ZVEME VÁS NA ŽUPNÍ AKADEMII, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V NEDĚLI 14.11.2010 v 15 HOD. NA ORLOVNĚ VE STARÉM MĚSTĚ!!! Stahněte si pozvánku: Župní akademie Staré Město.jpg (312 kB)

Říjen 2010:

Připomínka vzniku samostatného Československého státu (článek i foto)

Přidány články z akcí: ústřední závody v atletice Vyškov,  závody Horských kol Drnovice a setkání seniorů v Uh. Hradišti.

Jistě víte, že u nás funguje oddíl Florbalu. Naši florbalisté hrají ve florbalové lize. Mrkněte se na fotky ze zápasů a na výsledky: www.florbalovaliga.cz

Září 2010:

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT DO ORLOVNY! JIŽ SE ZAPOČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK A TÍM I PRAVIDELNÁ CVIČENÍ V ORLE!
 

Zahájení školního roku: Odpoledne plné her (článek a foto).

Vložený článek a fotky z poutě na Provod.

Blíží se konec prázdnin a s tím i  ODPOLEDNE PLNÉ HER (IMG.jpg (1 MB)), které se uskuteční v neděli 5.9.2010 v 15 hod.  Zveme děti od 1 do 15 let, které rády soutěží. Budou pro Vás připravena stanoviště i sladká odměna. Akce bude probíhat za každého počasí v Orlovně ve Starém Městě.

Srpen 2010:

Fotky z poutě na Svatém Hostýně a článek.

28.8.2010 se bude konat  EKODEN v KOVOSTEELU. Informace na www.ekoden.cz  a videonahrávka na https://www.ekoden.cz/pozvanka/.

Srdečně Vás zveme na Orelskou pouť na Svatý Hostýn konanou 21. -22.8.2010. Program celé pouti nalezanete na  https://www.orel.cz/novyweb/index.php/hostyn, nebo na facebooku  https://www.facebook.com/#!/event.php?eid=143891275623199&ref=ts.

Červenec 2010:

Pouť na Velehradě a oslava 90let života naší členky Marie Němcové.

Červen 2010:

Článek a fotky z ukončení školního roku v oddílu Cvičení rodičů s dětmi a oddílu Pohybové hry a cvičení

Přidán článek z poutní cesty Růžence

Květen 2010:

Přidán článek a fotky ze Staroměstského dnu

Mrkněte se na nové fotky ze Dnu matek ve fotogalerii.

Přidán článek a fotky z 65.výročí osvobození ČSR, diamantová svatba, atletické závody v Nivnici a pouť do Hradce Králové

Duben 2010:

Přidány nové fotky z Duchovní obnovy mládeže na Velehradě.

Březen 2010:

Přidány nové fotky z recitační soutěže Zlatá réva v Kunovicích.

Únor 2010:

Spuštěny webové stránky. Jejich obsah postupně doplňujeme.

 

Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město