O nás

Jednota Orla ve Starém Městě byla založena v roce 1912 místním kaplanem Josefem Pospíšilem, který byl také prvním starostou Orla. Spolu s dalšími 18ti jednotami patří do župy Velehradské. Činnost byla znovu obnovena v roce 1990.

Sídlí na Náměstí Hrdinů č.p. 264, kde je možnost cvičit v sále tělocvičny nebo na víceúčelovém hřišti. Sál byl postaven v roce 1930 -1931 a po revoluci zrekonstruován do původního stavu. V roce 2006 vzniklo víceúčelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením, které je k dispozici i široké veřejnosti a je možné si zde zahrát tenis, volejbal, nohejbal, ringo atd.

Cílem Orla je provozování a organizování sportů, tj. tělovýchovných, duchovních, kulturních a sociálně výchovných aktivit i dalších významných projevů lidské kultury vychovávat své členy, především děti a mládež na základě křesťanských, zvláště katolických zásad. Základními pilíři činnosti je tělovýchova a kultura založená na duchovních tradicích křesťanství.

Orel je otevřená organizace, takže zde cvičí nejen členové, ale i široká veřejnost. Nabízí rozsáhlou škálu využití volného času od věku 1,5 až po seniory. Členskou základnu tvoří v současné době 204 členů. Z tohoto počtu je 64 dětí a mládeže a zbytek tvoří dospělí a senioři.

Jednota Orla reprezentuje Staré Město na úrovni místní, župní (krajské) a ústřední (celostátní) úrovni. Spolupracuje s ostatními jednotami nejen župy Velehradské, ale i okolními župami. Zúčastňuje se akcí pořádaných Městem Staré Město např. Osvobození republiky, Den Matek, Vznik republiky, Vánoční zpívání, Tříkrálová sbírka…

V rámci organizace pořádá pravidelně soutěžní Odpoledne plné her pro všechny děti, táborák na ukončení sezóny cvičení a otevřené turnaje v malé kopané a ve florbalu.

Nabízí pravidelná cvičení pro dospělé v oddílech Aerobik, Kondiční cvičení, Pilates, Florbal, Malá kopaná, Posilovna a Stolní tenis. Pro děti a mládež nabízí Cvičení rodičů s dětmi, Pohybové hry a cvičení, Rekreační sporty a Florbal. Ve cvičebních hodinách se všeobecně oddíly zaměřují na rozvoj pohybových schopností a dovedností, rozvoj a posílení fyzické zdatnosti i jemné motoriky s pomocí názorných pomůcek.

Zprovoznili jsme tzv. malý sál pro 70 –100 lidí se sociálním zařízením i kuchyňkou, které pronajímáme veřejnosti na různé oslavy, výročí, pohřební hostiny i svatby.


Základní informace

Název jednoty: Orel jednota Staré Město, pobočný spolek

Sídlo: Nám. Hrdinů 264

           686 03 Staré Město

starosta: Dagmar Zálešáková

místostarosta: Ing. František Šíma

sekretář: Ing. Petr Jarotek

Počet členů: 204


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město