06.05.2024 19:22

Lidová slavnost k poctě Mons. Jana Šrámka 2024

V neděli 5. května se konala lidová slavnost k poctě Mons. Šrámka. Tento český politik a katolický kněz v roce 1899 založil Moravskoslezské křesťansko - sociální strany a po roce 1918 Československé strany lidové a v roce 1909 založil i naši organizaci Orel.

Program této akce byl bohatý. V 8:30 hod. vycházeli pěší poutníci od kostela sv. Ducha ze Starého Města k bazilice na Velehradě. V 10:00 hod. se konala slavnostní mše svatá, kterou celebroval  biskup Antonín Basler, pomocný olomoucký biskup. Po mši svaté následoval pochod s oreslkými prapory k hrobu Mons. Šrámka, kde proběhl pietní akt, ale také program pro děti na zelené ploše před bazilikou. Stanoviště pro děti zajišťovala naše jednota Staré Město. Děkuji všem svým pomocníků, kteří se starali o hladký průběh soutěží. Ve 12 hod. se konal oběd. Od 13:00hod. posezení u kávy za doprovodu živé hudby. Na děti čekaly i skákací hrady i ochotnické divadlo z Ořechova zahrálo Školáka Káju Maříka. Kdo z přítomných chtěl, mohl si od paní Lipovské ze Starého Města nechat udělat "tetování" kérkou.

Akce se vydařila, počasí přálo a už teď se těšíme na třetí ročník této krásné akce plné setkávání, radosti a pospolitosti.

Jana Ferdová, cvičitelka v jednotě Orla Staré Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město