Aktivity

24.03.2019 20:27

Zlatá réva 2019

I letos přijeli zástupci naší jednoty do Kunovic, kde probíhala recitační soutěž Zlatá réva. Za krásného slunečného dne 23.3.2019 se sešli recitátoři z Vizovic, Kunovic i Starého Města na farním Domečku v Kunovicích. V kategorii předškoláků a 1. třídy získala Alžbětka Ferdová 1. místo s básní...

Celý článek

—————

19.03.2019 19:13

Domanínský slavíček 2019

V sobotu 9. 3.  jsme jeli do Domanína, kde probíhala pěvecká soutěž Domanínský slavíček. Vystoupily děti nejen ze Starého Města, ale i Domanína, Kunovic a Vizovic. Po přivítání bratrem Antonínem Zelinou se účinkující rozezpívali za doprovodu kytar. Tříčlenná porota neměla nic lehkého. Děti...

Celý článek

—————

16.02.2019 08:18

Výroční členská schůze 2019

Letošní VČS jednoty ORLA Staré Město proběhla v pátek 8.2.2019 v malém sále Orlovny. Zahájena byla orelskou modlitbou a přivítáním vzácných hostů. Do kulturní vložky tancem a zpěvem přispěly děti z oddílu „Pohybové hra I a II“. Proběhla také gratulace jubilantům, kteří se v tomto roce dožívají...

Celý článek

—————

16.02.2019 08:18

Dětský orelský karneval 2019

V neděli 10.2.2019 se došlo pobavit a zasoutěžit na Orlovnu ve St.Městě 80 dětí v maskách. Mezi malé princezny, víly, piráty, kovboje, rytíře, kouzelníky, berušky, motýly, jednorožce, dinosaury,čarodějnice, berušky, myšky, včelky, kuřátka, anděle, netopíry, kočičky, spidermany, kostlivce, sovičky,...

Celý článek

—————

16.02.2019 08:16

Tříkrálová sbírka 2019

I v letošním roce 2019 se zapojily děti i vedoucí z naší orelské jednoty do charitativní sbírky na pomoc potřebným, aby jako skupinky K+M+B obešly domácnosti staroměstských občanů . Všem malým i velkým koledníkům patří poděkování. Rok od roku stoupá počet dětí z orelských řad, které chodí...

Celý článek

—————

16.02.2019 08:15

Vánoční zpívání 2018

Orel jednota Staré Město byla pozvána, aby spolu s DFS Dolinečka, SVČ Klubkem, MŠ Komenského, MŠ Rastislavova, CM Dolinečka, ZUŠ – hudebním, tanečním a literárně dramatickým oborem přispěla do programu svým vystoupením 16.12.2018 v kulturně společenském centru. Děti nacvičily scénku na téma: „ Co...

Celý článek

—————

16.02.2019 08:13

Setkání spolků 2018

Pravidelně ke konci kalendářního roku se setkávají zástupci dobrovolných spolků a organizací působících na území Starého Města, aby spolu se zastupiteli města a starostou města bilancovali uplynulé období. Letošní setkání se uskutečnilo v prostorách jezuitského sklepa 7.12.2018. Zástupci 34 spolků...

Celý článek

—————

16.02.2019 08:12

ČESKO zpívá koledy

Jednota ORLA Staré Město přijala pozvání, aby se její členové v co největším počtu zúčastnili společné akce „Česko zpívá koledy“. Tato krásná akce se uskutečnila 12.12.2018 na zcela zaplněném náměstí „Velké Moravy“ pod novým kostelem sv.Ducha. Za příznivého počasí se zpěv koled s „CM Špica“ nesl do...

Celý článek

—————

06.01.2019 18:55

Mikulášská nadílka ve cvičení rodičů s dětmi 2019

  Rok se s rokem sešel a opět nastal čas adventní. Spolu s ním nadešel i svátek svatého Mikuláše. A v jeho předvečer, 5. 12. 2019, zavítal Mikuláš se svou andělskou družinou do Cvičení rodičů s dětmi. To probíhalo stejně jako každý jiný čtvrtek od 16 hodin na Orlovně ve...

Celý článek

—————

19.12.2018 22:33

Mikulášská nadílka na Orlovně 2018

Rok se s rokem sešel a opět nastal čas adventní. Spolu s ním nadešel i svátek svatého Mikuláše. A přesně v tento den, 6. 12. 2018, zavítal Mikuláš se svou andělskou družinou do Cvičení rodičů s dětmi. To probíhalo stejně jako každý jiný čtvrtek od 16 do 17 hodin na Orlovně ve Starém Městě. Děti...

Celý článek

—————


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město