21.09.2023 20:18

Zahájení školního roku 2023

Dne 3. září ve 14 hodin se konala slavnostní mše svatá v kostele sv. Ducha k zahájení školního roku s požehnáním pro studenty, ale i učitele, kterou sloužil P. Miroslav Suchomel. Prvňáčkům byly požehnány aktovky. Po mši se farníci přesunuli ke „kamennému šneku“ a zelenému prostranství u nám. Velké Moravy, kde proběhlo Zábavné odpoledne. Děti plnily na šesti stanovištích úkoly. Vždy byly drobně odměněny. Po splnění všech úkolů a odevzdání vyplněné kartičky je v cíli čekal dáreček v podobě pitíčka a pexesa. Tuto akci pořádal Orel ve spolupráci s farností Staré Město, SVČ Klubkem, Sokolem, Šachisty, Městskou knihovnou St. Město a spolkem Morrigan. Na stanovištích se vystřídalo přes 100 soutěžících. Poté následoval na náměstí Velkomoravský koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanu, jehož hosty byl písničkář Pavel Helan, Česko-Ukrajinský sbor Šonjašnyk, Schola Staré Město, Velehrad i Uherské Hradiště a DFS Dolinečka.

                                                                              Mgr. Jana Ferdová, cvičitelka v jednotě Orla Staré Město

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město