21.09.2023 20:19

Provodov 2023

Pouť dětí, mládeže a rodin se konala v sobotu 9. září. Někteří poutníci přijeli autem, jiní putovali od pramene Radějůvka ke kostelu Panny Marie Sněžné, kde se konala slavnostní mše svatá. Celou mši sloužil P. Jindřich Peřina ze Vsetína. Svým zpěvem a hrou na hudební nástroje doprovázela schola ze Zlína. Po mši svaté následoval program pro děti. Tentokrát jednota Staré Město si připravila stanoviště, kde si soutěžící zkusili svou paměť, sílu, obratnost i zručnost. Po splnění úkolu získávali slova do tajenky a v cíli je čekala sladká odměna.  Na závěr poutě si přítomní opékali špekáčky z vlastních zásob. Děkuji hlavní organizátorce Alžbětě Doležalové z jednoty Vizovice, která je nepostradatelnou organizátorkou této poutě.

S orelským pozdravem „Zdař Bůh!“

                                                                              Mgr. Jana Ferdová, cvičitelka v jednotě Orla Staré Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město