Organizace Orel

Orel má ústředí v Brně, pod ústředí spadají župy a pod župy jednoty. Organizace Orel byla založena v roce 1909.

Orel je alegorický název přebraný na začátku 20.stolení od slovinských katolických odborů. Bylo to v době, kdy se Sokol distancoval od církve. Název Orel nevystihuje jeho náplň, ale – Orla má u svého evangelia sv. Jan, jako symbol letu k Božím pravdám. Orlici měl ve znaku sv. Václav a Orlici naleznete ve znaku Moravy a Slezska.

Orel je pták hájící a bojující o své hnízdo. Orlové se za 1. i 2. světové války podíleli v boji proti nacismu a mnoho z nich za to zaplatilo svými životy. Ani sdružení nesoucí jméno Orel se nemůže vyhnout v boji ve společnosti o své místo. Doporučeným oslovením mezi členy Orla je „bratře, sestro“. Orelský pozdrav je „Zdař Bůh!“ Odpověď na orelský pozdrav je „Zdař!“

Členem Orla se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami Orla. Členské příspěvky se vybírají 1x ročně.


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město