Historie jednoty

Jednota Orla Staré Město byla založena v roce 1912 místím kaplanem Josefem Pospíšilem – 1. starosta Orla. V období mezi dvěma světovými válkami se členská základna rozrostla na 350 členů. V roce 1924 byl zakoupen nynější dům čp. 264. V přední části budovy v přízemí provozováno pohostinství, v 1. patře sídli spořitelní a záložní spolek. V roce 1930 -1931 byl postaven tělocvičný sál a v zadní části zahrady zbudováno přírodní jeviště. Veškeré náklady nesli členové Orla. Náklady byly splaceny až po válce 1946. V období 2. světové války činnost jednoty zastavena. K obnovení došlo v r. 1945, pouze však na krátkou dobu, kdy byla činnost jednoty Orla násilně ukončena komunistickým režimem a přední funkcionáři perzekuováni. Majetek byl znárodněn a z tělocvičny byl vybudován kinosál.

K novému obnovení činnosti Orla ve Starém Městě došlo až 4.5.1990 na ustavující schůzi, z podmětu bývalých členů a čelních sportovních reprezentantů Orla: br. Jana Vojtíka, Josefa Pavlice, Jaroslava Tyllicha, sestry Ludmily Stuchlíkové, Hedviky Klofáčové a dalších. Zásluhou starosty br. Jana Vojtíka a br. Jaroslava Tyllicha v r. 1991 byl orelský majetek navrácen od TJ Jiskra Staré Město zpět Orlu, což byl základní předpoklad pro zdárný rozvoj činnosti jednoty Orla. Za starosty br. Josefa Pavlice (1993 – 2001) byl po povodních r. 1997 původní kinosál přebudován zpět na tělocvičnu a postaveno sociální zařízení.

V následujících letech za starostky Orla sestry Dagmar Zálešákové a bratra místostarosty Ing. Františka Šímy byly provedeny rekonstrukce střech objektů a nové fasády. V r. 2005 zbudováno v orelské zahradě víceúčelové hřiště s umělým povrchem a malá klubovna. Prostory slouží nejen sportovním oddílům Orla, ale i široké veřejnosti . V roce 2006 byl vybudován malý sál s příslušenstvím.


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město