Aktivity

16.02.2019 08:18

Dětský orelský karneval 2019

V neděli 10.2.2019 se došlo pobavit a zasoutěžit na Orlovnu ve St.Městě 80 dětí v maskách. Mezi malé princezny, víly, piráty, kovboje, rytíře, kouzelníky, berušky, motýly, jednorožce, dinosaury,čarodějnice, berušky, myšky, včelky, kuřátka, anděle, netopíry, kočičky, spidermany, kostlivce, sovičky,...

Celý článek

—————

16.02.2019 08:16

Tříkrálová sbírka 2019

I v letošním roce 2019 se zapojily děti i vedoucí z naší orelské jednoty do charitativní sbírky na pomoc potřebným, aby jako skupinky K+M+B obešly domácnosti staroměstských občanů . Všem malým i velkým koledníkům patří poděkování. Rok od roku stoupá počet dětí z orelských řad, které chodí...

Celý článek

—————

16.02.2019 08:15

Vánoční zpívání 2018

Orel jednota Staré Město byla pozvána, aby spolu s DFS Dolinečka, SVČ Klubkem, MŠ Komenského, MŠ Rastislavova, CM Dolinečka, ZUŠ – hudebním, tanečním a literárně dramatickým oborem přispěla do programu svým vystoupením 16.12.2018 v kulturně společenském centru. Děti nacvičily scénku na téma: „ Co...

Celý článek

—————

16.02.2019 08:13

Setkání spolků 2018

Pravidelně ke konci kalendářního roku se setkávají zástupci dobrovolných spolků a organizací působících na území Starého Města, aby spolu se zastupiteli města a starostou města bilancovali uplynulé období. Letošní setkání se uskutečnilo v prostorách jezuitského sklepa 7.12.2018. Zástupci 34 spolků...

Celý článek

—————

16.02.2019 08:12

ČESKO zpívá koledy

Jednota ORLA Staré Město přijala pozvání, aby se její členové v co největším počtu zúčastnili společné akce „Česko zpívá koledy“. Tato krásná akce se uskutečnila 12.12.2018 na zcela zaplněném náměstí „Velké Moravy“ pod novým kostelem sv.Ducha. Za příznivého počasí se zpěv koled s „CM Špica“ nesl do...

Celý článek

—————

19.12.2018 22:33

Mikulášská nadílka na Orlovně 2018

Rok se s rokem sešel a opět nastal čas adventní. Spolu s ním nadešel i svátek svatého Mikuláše. A přesně v tento den, 6. 12. 2018, zavítal Mikuláš se svou andělskou družinou do Cvičení rodičů s dětmi. To probíhalo stejně jako každý jiný čtvrtek od 16 do 17 hodin na Orlovně ve Starém Městě. Děti...

Celý článek

—————

14.12.2018 01:41

Ocenění dobrovolných pracovníků

Ráda jsem přijala pozvání, abych doprovodila svou maminku Dagmar Zálešákovou na slavnostní setkání při příležitosti XV. ročníku ocenění dlohodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků, které se konalo 3.prosince 2018 v prostorách Baťovy vily ve Zlíně. Jak řekl pan Mgr. Miroslav Kašný, radní...

Celý článek

—————

24.11.2018 16:28

Staré Město zpívá koledy

Srdečně Vás zveme na příjemné setkání na náměstí Velké Moravy dne 12.12. 2018 v 17 hod. Česko zpívá koledy! I my se připojíme k této akci, přijďte si zazpívat koledy. Plakátek   Text písniček

Celý článek

—————

19.11.2018 13:33

Oslava 100.výročí

Naše jednota ORLA byla vyzvána, aby se spolu s dalšími spolky zúčastnila ve čtvrtek 25.10.2018 oslav k 100. výročí založení Československa, nad kterými mělo záštitu Město Staré Město. Akce začala u malého památníku u sokolovny, kde vyhrávala Staroměstská kapela a pak představitelé města zasadili...

Celý článek

—————

03.11.2018 09:13

Duchovní obnova na Orlovně 2018

Letos se v naší farnosti opět uskutečnila podzimní duchovní obnova. V sobotu 27. října proběhla na Orlovně duchovní obnova, kterou vedl P. Dr. Daniel Vícha na téma Církev podle papeže Františka. Na první pohled by se téma mohlo zdát těžké, nezáživné a mnohý by si mohl snad i myslet, že je...

Celý článek

—————


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město