Aktivity

02.10.2020 16:23

Nocleh pro poutnice 2020

Dne 10. srpna mně v podvečer zatelefonoval náš duchovní správce o. Miroslav Suchomel, který měl neobvyklou prosbu. Potřeboval nocleh pro dvě mladá děvčata – studentky, která se na něho po ukončení mše svaté obrátila ohledně přespání z 10. na 11. Protože na faře již poskytl ubytování někomu z jeho...

Celý článek

—————

02.10.2020 16:22

Školení první pomoci červen 2020

Každoročně pořádá naše jednota ORLA proškolení svých trenérů, cvičitelů a dalších zájemců z řad farních táborových vedoucích pod vedením zkušeného orla, lektora profesionála v této oblasti PhDr. Mgr. Radima Křiváka, BBA. Letos tento kurz proběhl v sobotu 27. června v tělocvičně Orlovny. Znovu jsme...

Celý článek

—————

02.10.2020 16:21

Sjezd župy Velehradské 2020

  V sobotu 20. června 2020 hostila naše jednota ORLA župní sjezd. Do Starého Města se sjeli v náhradním termínu delegáti z celé župy Velehradské. Původní termín 14.3. musel být k vůli pandemii koronaviru zrušen. V 9.00 hod. byla v novém kostele Svatého Ducha naším duchovním rádcem o....

Celý článek

—————

24.09.2020 06:21

Zábavné odpoledne 2020

V neděli 6. září spolu se staroměstskou římskokatolickou farností pořádala jednota ORLA pro děti akci na zahájení školního roku. Vše začalo mší svatou v novém kostele Svatého Ducha a pokračovalo na náměstí Velké Moravy v „kamenném šneku“. Zde bylo připraveno šest zábavných stanovišť s úkoly....

Celý článek

—————

17.03.2020 17:54

Mše svatá L.P. 2020

V sobotu 14. března jsme měli v kostele Sv. Ducha slavit mši svatou „Za živé i zemřelé členy ORLA, za požehnání pro další činnost a za zdárný průběh sjezdu Župy Velehradské“, spolu se zvolenými 75 delegáty z 21 jednot naší župy. Bohužel k vůli epidemii koronaviru se tato akce nemohla uskutečnit. Po...

Celý článek

—————

17.03.2020 17:52

Křížová cesta L.P. 2020

Na pátek 13.března jsme se s naším duchovním otcem Mgr.Miroslavem Suchomelem domluvili, že naše staroměstská jednota ORLA povede křížovou cestu. Totiž v postní době každé pondělí, středu a pátek různá společenství ve farnosti např. /ženy uklízející kostel, akolyté, zastupitelé města, ministranti,...

Celý článek

—————

06.02.2020 18:45

Tříkrálová sbírka 2020

V tomto roce se zapojily děti i vedoucí z naší orelské jednoty do charitativní sbírky na pomoc potřebným. Děti z třiceti skupinek K+M+B a jejich vedoucí si nejprve vyprosily požehnání na mši svaté v kostele Sv. Ducha, aby pak společně obešli domácnosti staroměstských občanů . Všem malým i velkým...

Celý článek

—————

06.02.2020 18:43

Orelský karneval 2020

V neděli 2.2.2020 se na Orlovně ve Starém Městě opět otevřela pohádková brána, kterou prošly všechny děti v maskách, aby se pobavily, zatancovaly a zasoutěžily si. I přes nepříznivé počasí a chřipkovou epidemii jsme zaregistrovaly dohromady 47 masek malých  víl, princezen, pirátů, kovbojů,...

Celý článek

—————

06.02.2020 18:40

Vánoční zpívání 2019

Orel jednota Staré Město byla pozvána, aby přispěla svým pásmem spolu s DFS Dolinečka, SVČ klubkem, MŠ Komenského, MŠ Rastislavova, CM Dolinečka, ZUŠ – hudebním, tanečním a literárně dramatickým oborem do  programu svým vystoupením 22.12.2019 v „Kulturně společenském centru“ ve Starém...

Celý článek

—————

13.12.2019 17:41

Mikulášská nadílka ve cvičení rodičů s dětm

Rok se s rokem sešel a opět nastal čas adventní. Spolu s ním nadešel i svátek svatého Mikuláše. A v jeho předvečer, 5. 12. 2019, zavítal Mikuláš se svou andělskou družinou do Cvičení rodičů s dětmi. To probíhalo stejně jako každý jiný čtvrtek od 16 hodin na Orlovně ve Starém Městě. Děti předvedly...

Celý článek

—————


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město