22.11.2010 20:31

Župní akademie ve Starém Městě

 

V neděli 14.11. 2010 se ve velkém sále Orlovny ve Starém Městě uskutečnila župní akademie župy Velehradské. V zcela zaplněném sále p řesně v 15 hod. celou akci zahájila starostka jednoty Staré Město Dagmar Zálešáková , která přivítala přítomné a zvláště pak vzácné hosty pana starostu Města Staré Město Josefa Bazalu s manželkou a župního starostu Ing. Antonína Zelinu s manželkou. Celou akci vtipně uváděla Bc. Barunka Halodová a Ing. Kamil Psotka. Na pódium se postupně představili s básní o Panně Marii starostka Orla Moravského Písku M. Bezděková, potom Helenka Vojtková zazpívala písničku Vyletěla holubička ze skály.  Následovalo vystoupení oddílu Rodiče s dětmi s krátkým pásmem cvičení při básničkách a písničkách pod vedením sestry starostky Dagmar Zálešákové a sestry Dobroslavy Kiszové, které oddíl vedou. V kostýmech klokanů, papoušků a opiček přiběhly na scénu děti z oddílu Cvičení a pohybové hry s pohybovým cvičením Zoologická zahrada. Tento oddíl vedou náčelnice Mgr. Jana Ferdová a Bc. Hana Slováčková.  Mateřské centrum Domanín se představilo s pásmem písniček a básniček za hudebního doprovodu kytary. Poté následovalo vystoupení žen z oddílu Aerobik.Ve svižném tempu předvedly svou sestavu. Také  ženy z nového oddílu Pilates měly velký úspěch s předvedenou ukázkou  svého cvičení. Na závěr se představila jednota Moravský Písek s folklorním pásmem  „Jdeme k vám na hody.“ Jako tečka za příjemně prožitým odpolednem zazněl orelský pochod  „Vzhůru, Orle slovanský.“

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město