21.11.2012 18:41

Župní akademie ve Starém Městě se vydařila

V neděli 20. listopadu v 15 hodin byla oficiálně zahájena župní akademie starostkou jednoty Dagmar Zálešákovou, která přivítala Orly a Orlice, přátele, milé hosty a všechny účinkující.

Přítomné pozdravil místostarosta Orla Br. Ing. Antonín Zelina a starosta Města Staré Město Josef Bazala. Pak se ujali slova moderátoři Bc. Barunka Halodová a Ing. Kamil Psotka, kteří jednolivá vystoupení vtipně a výstižně uváděli. Jednota Staré Město využila příležitosti, že mezi vzácnými hosty byla přítomna sestra Ludmila Stuchlíková, dlouholetá členka a vedoucí cvičitelka dětí, která se v nejbližších dnech dožívá krásného životního jubilea 90let. Celý svůj život se věnovala práci s dětmi ve škole i v Orle. Za obětavou práci pro Orel byla oceněna mimo jiné čestným uznáním, krásnou kyticí gerber a novým tričkem naší jednoty.

V programu jako první zazpívala malá Scholička Staré Město písně Boží láska a Jsem moc malý. Domácí jednota vystoupila s oddíly Rodiče s dětmi – ukázka cvičební hodiny, Cvičení a pohybové hry I.- s pásmem Kytička pro maminku, Cvičení a pohybové hry II.- ukázka základů gymnastiky, Moderní tance – tanec na píseň Zrcadlo od Diamond cats, Rekreační sporty – dva taneční vstupy a ukázky z hodin: Aerobiku, Pilates a Kondičního cvičení. Z hostů jednoty: -Domanín předvedla aerobik a hru na housle i s doprovodem. Z Moravského Písku zatančil a zazpíval Písečánek. Polešovice zahrály na kytaru a přednesly báseň. Slavičín vystoupil se zpěvem a hrou na trubky. Ze Zlína se představila Trnečka s dvěma folklorními pásmy a dětským rekreačním aerobikem. Jako třešnička na dortu bylo zakončení akademie, kde na podium přišli skoro všichni účinkující zazpívat orelský pochod Vzhůru, Orle slovanský a orelskou modlitbu Ó zdroji pravdy pod hudebním doprovodem br. J. Kovaříka. Po závěrečném zpěvu, byli všichni pozváni do malého sálu na občerstvení.

Župní akademie se opravdu povedla. Všechna vystoupení byla oceněna bouřlivým potleskem v cela zaplněném velkém sálu Orlovny.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město