15.11.2022 16:42

Zahájení školního roku 2022

Jako každoročně se i letos konalo Zahájení školního roku v kostele sv. Ducha slavnostní mší svatou, kterou sloužil otec P. Miroslav Suchomel. Na požehnání si prvňáčci přinesli aktovku. Celou mši svatou krásně zpívala naše farní Scholička, tentokrát mohli přítomní zpívat s ní, protože text se promítal na stěnu u oltáře nebo si mohli přes QR kód stanout písničky na chytrý mobil. Při mši jsme si vyprošovali dary Ducha svatého pro školáky, učitele i vychovatele.

Po slavnosti se děti přesunuly do „kamenného šneku“ a okolí nám. Velké Moravy, kde byla připravena zábavná stanoviště s odměnami. Tento rok si děti procvičily své dovednosti v pohádkových disciplínách, které si pro ně připravili tyto spolky a organizace ze Starého Města: Orel, Sokol, Knihovna St. M., Šachový klub, SVČ Klubko a Morrigan. Děkuji za spoluorganizaci této krásné akce, které se zúčastnilo okolo 100 dětí.

Tento den byl završen Velkomoravským koncertem, kterým provázel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Vystoupily děti z Dolinečky a pozvaní hosté. Slavnostně zde byla předána Cena města Staré Město, kterou obdržela naše dlouholetá starostka Orla Staré Město Dagmar Zálešáková. Paní starostka založila a dlouhodobě vedla Cvičení rodičů s dětmi v naší jednotě. Ještě jednou jí jménem výboru Orla děkuji a gratuluji k ocenění.

 

Mgr. Jana Ferdová, cvičitelka jednoty Orla Staré Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město