10.09.2016 07:05

Zahájení školního roku 2016/2017

Vydařená akce

V neděli 4.září 2016 se konalo zahájení školního roku 2016/2017 na Velkomoravském náměstí. Výzvu jednoty Orla Staré Město přijala Římskokatolická farnost St. Město, a několik spolků působících v našem městě. Nejprve byla sloužena za všechny školáky, jejich učitele, vychovatele a rodiče slavnostní mše svatá ve 14.00 hod. v novém kostele Sv.Ducha. Otec Mgr. Miroslav Suchomel správce farnosti přivítal všechny přítomné a nezapomněl také požehnat nastávajícím prvňáčkům aktovky a ostatním dětem dal požehnání pro nový školní rok.

Dále pokračoval program pro děti na deseti stanovištích na samotném náměstí Velké Moravy. Po prezentaci a převzetí kartičky získávaly děti razítka na jednotlivých stanovištích.. U myslivců byl těžký test v poznávání zvířat, jednota Sokola měla slalom mezi kuželi s pinponkovou pálkou, na které musely donéct do cíle bonbon. Na stanovišti Klubka si děti vyrobily papírové bludiště, následovala střelba na terč a posouvání kelímků pomocí proudu vody z pistole po šňůře .Klub šachistů si připravil hod kroužků na šachové figurky. Jednota Orla obsadila zbývajících pět stanovišť. Na písečné pláži hledaly děti pomocí lopatky a hrabiček mušle ukryté v písku, po překonání kamenů sbíraly lesní plody / pet vršky / na louce, které dopravily do připravené nádoby, pak absolvovaly slalom na koloběžce nebo na odrážedle a musely přivést plyšovou hračku. Dále prováděly skoky s kufrem a na posledním stanovišti lovily na udici ryby.

Po odevzdání kartičky se splněnými úkoly, dostal každý soutěžící sladkou odměnu v podobě tatranky a pitíčka.

Děti měly také možnost si v knihovnické dílně za mírný poplatek obalit sešity a knihy do školy .Pro malé i velké byly na stolech v podloubí kostela připraveny sladkosti /buchty a zákusky /. Ve farním bufetu za dobrou cenu jsme se mohli občerstvit džusem, pivem, kávou, bazénem a pochutnat si na opečené klobáse nebo brambůrkách či slaném pečivu.

Celá akce se vydařila, počasí přálo a účast 138 soutěžících dětí to potvrzuje. Poděkování patří farnost a zástupcům spolků, které se zapojily, všem dobrovolníkům a ostatním nejmenovaným pracovníkům, kteří pomáhali a zvládli společnou akci na výbornou.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město