10.09.2015 14:10

Zahájení školního roku 2015/2016

V neděli 6.9.2015 se konala velká akce s farností a místními organizacemi na Velkomoravském náměstí ve Starém Městě. Na výzvu jednoty Orla přijali pozvání sokolé, myslivci, šachisté a místní knihovna. Akce byla zahájena v novém kostele Sv. Ducha dětskou mší svatou, kterou celebroval duchovní správce farnosti Mgr. Miroslav Suchomel. Po požehnání do nového školního roku vše pokračovalo na  zábavných stanovištích na náměstí. Děti se zaregistrovaly a již mohly plnit dané úkoly. Po absolvování všech deseti stanovišť je čekala sladká odměna. I přes chladné a větrné počasí se akce zúčastnilo 100 soutěžících.

Děti mohly také využít služby městské knihovny a obalit si přinesené knihy, či sešity. V sále pod kostelem pak bylo pro všechny připraveno malé občerstvení.

Chtěli bychom, aby se tato pěkná akce stala tradicí, a aby se i v příštích letech zapojilo ještě více místních organizací.

 

                                                                                                    Dagmar Zálešáková, starostka jednoty Orla St. Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město