13.09.2012 11:22

Zahájení sezony cvičení školního roku 2012-2013

 Již několik let zahajuje jednota Orla ve Starém Městě cvičební sezonu v novém školním roce „Odpolednem plným her“ pro všechny děti, bez rozdílu zda jsou členy Orla nebo ne. Letošní zábavné odpoledne se konalo v neděli 2. září 2012 na víceúčelovém orelském hřišti. Počasí se umoudřilo a sluníčko doprovázelo závodníky i jejich rodiče a příznivce po celé odpoledne. Na desíti stanovištích 54 dětí v kategoriích od 1 roku do 10 let si změřilo svůj postřeh, zručnost a rychlost pod bdělými zraky rozhodčích, kteří je hodnotili a udělovali body. Rodiče své potomky povzbuzovali, a tak vytvořili zvlašť příjemnou a přátelskou atmosféru. Než byly spočítány body a provedeno vyhodnocení, děti hrály pohybovky a zábavné hry s cvičitelkou Mgr. Janou Ferdovou. Pak proběhlo vyhlášení vítězů ve všech věkových kategoriích. Ceny pro první tři závodníky předávala starostka jednoty a cvičitelka Bc. Hana Slováčková se svými pomocníky. Nikdo neodešel s prázdnou. Všechny děti dostaly malý dárek a sladkou odměnu. Poděkování patří nejen všem závodníkům, rodičům, příznivcům, pořadatelům, ale i potravinám paní Knedlíkové, od níž jsme dostali ceny pro soutěžící a Bc. Barunce Halodové, která opět upekla výborné zákusky. Pochutnali si na nich rodiče i děti.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město