22.05.2013 15:34

Výtvarná soutěž župy Velehradské

V měsíci březnu vyhlásila župa Velehradská výtvarnou soutěž na téma: "Příchod svatého Cyrila a Metoděje na Moravu". Do soutěže se zapojily také děti z Orla Staré Město. Obrázky mohly být namalovány jakoukoliv technikou a vyhodnocení soutěže proběhlo 5. května na orelském dni v Drnovicích. V nejmladší kategorii 3 a 4 roky obsadilo Staré Město všechny tři vítězné místa, 1. místo získala Eliška Jarotková ze Starého Města, druhé místo Anna Ferdová a 3. místo Eduard Procházka. V další kategorii předal starosta župy Velehradské Josef Častulík diplom a cenu za 1. místo pětileté Veronice Hájkové ze Starého Města a za účast obdržely diplomy Anežka Bílová, Linda Zábranská a Marie Kolaciová. V kategorii 6 let získal 1. místo Rostislav Procházka, 2. místo Petr Jarotek a 3. místo Anetka Šléglová ze Starého Města.Všichni byli kromě velkého potlesku oceněni také cenami. Všem patří naše gratulace.

—————

Zpět


Kontakt

Orel Staré Město

Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město