10.06.2014 14:01

Vystoupení k svátku matek ve Starém Městě

V neděli 11. května od 14.30  hodin  probíhal na sportovním a kulturním centru ve Starém Městě Den matek – pásmo vstoupení pro maminky, kterou pořádá Město. Přítomné na úvod přivítal starosta města Josef Bazala, který celý pořad moderoval. Sál sokolovny se do posledního místa zaplnil rodiči a prarodiči, kteří se přišli podívat na děti.  Na úvod zahráli mladí žáci ze Základní umělecké školy, poté se všichni podívali na balet a už vystupovala Křesťanská mateřská škola s pásmem „Večerníček“. Mateřská škola Rastislavova vystoupila s hezkých pásmem „Berušky a mravenečci“. Jednota Orla se představila třemi vystoupeními. Jako první vystoupil s pásmem básniček a říkanek oddíl rodičů s dětmi s ukázkou rozcvičky s míči pod vedením starostky Dagmar Zálešákové. Oddíl cvičení a pohybové hry I pod vedením Mgr. Jany Ferdové předvedl námořnickou rozcvičku s kroužky na písničku Míši Růžičkové „Kapitáne …“ a pohybové hry II pokračovaly v námořnickém stylu norským námořnických tancem letkis. Poté vystoupily děti z Klubíčka, Základní umělecké školy, Dolinečka a cimbálová muzika Bálešáci, cimbálová muzika Základní umělecké školy a celý bohatý program uzavírala Dolinečka II s cimbálovou muzikou Bálešáci a pásmem „U mlýna“. Mezi jednotlivými vystoupeními vyzval starosta Josef Bazala děti, aby přišly na pódium říct básničku nebo zazpívat písničku. Měli jsme velkou radost, že mezi nimi byli i děti z Orla Adámek Bukvald, Edošek Procházka, Rostik Procházka a Nikolka Benedíková, která zvítězila na orelské recitační soutěži Zlatá réva v Kunovicích. Děti svými vystoupeními udělaly všem velkou radost.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město