09.02.2011 15:50

Výroční členská schůze

Výroční členská schůze jednoty Staré Město se  konala v malém sále Orlovny v pátek 4.2.2011. Za hojné účasti všech věkových kategorií jednota zhodnotila svou činnnost za rok 2010. Po přivítání členů i hostů vystoupily děti z oddílu Cvičení a pohybové hry se Zimním pásmem.  Za doprovodu kytary zazpívaly písničky, které doplnily pohybem  a recitovaly básničky. Jejich pěkné vystoupení bylo po zásluze odměněno potleskem. V roce 2010 zažil Orel ve Starém Městě  boom. A to nejen v nárustu nových členů, ale i v účasti na župních, ústředních i ostatních aktivitách mimo orelskou rodinu. Naši milí hosté (župní starosta Ing. Antonín Zelina,  starosta Města Josef Bazala a duchovní správce farnosti  otec Mgr.  Miroslav Suchomel) ve svých příspěvcích ocenili naši činnost a povzbudili nás, abychom vytrvali ve všech aktivitách i nadále. Výborné koláčky s čajem umocnily celou atmosféru schůze.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město