19.02.2014 19:29

Výroční členská schůze Orla 2014

Orelskou modlitbou v 18.00hod, zahájila starostka jednoty Dagmar Zálešáková, v pátek 7.února 2014 v malém sále Orlovny výroční členskou schůzi jednoty Orla Staré Město.

Krátkou vzpomínku jsme věnovali zesnulým členům jednoty.

Pak mezi námi přivítala vzácné hosty, a to starostu Města Staré Město pana Josefa Bazalu, duchovního správce farnosti Mgr.Miroslava Suchomela a zástupce župy Velehradské a místostarostu Orla ČR bratra Ing.Antonína Zelinu.

O kulturní zážitek se postaraly děti ze starších oddílů. Přednesly básně, zahrály na flétnu a el. piano. Našim jubilantům, kteří oslavili nebo oslaví kulaté a půlkulaté výročí jsme poblahopřáli. Po schálení programu, zvolení zapisovatele, mandátové, volební a návrhové komise a ověřovatelů zápisu, následovala kontrola usnesení z VČS 8.2.2013. Zprávy o činnosti všech 15ti oddílů jednoty přednesli jejich trenéři. Po pokladní a revizní zprávě následovala volba členů pro volební období 2014-2018 do Rady jednoty, kulturní a tělovýchovné Rady jednoty a do Revizní komise jednoty. Na další čtyřleté období získala mandát současná starostka jednoty, sestra Dagmar Zálešáková. Zvolili jsme delegáty, kteří budou zastupovat naši jednotu na Župním sjezdu župy Velehradské v Polešovicích. Následovalo schválení plánu činnosti a finančního plánu jednoty na rok 2014. Přijali jsme do řad Orlů nového člena, bratra Ing.Josefa Vaculíka. Po schválení usnesení proběhla diskuze. K příjemné atmosféře celé výroční schůze přispěli nejen členové, ale také vystoupení hostů, občerstvení v podobě koláčků a čaje a výborných zákusků, které přivezla sestra Barunka Halodová.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město