12.03.2017 15:47

Výroční členská schůze naší jednoty Orla 2017

Dne 24.2.2017 se konala  v cela zaplněném malém sále Orlovny VČS staroměstské jednoty ORLA. Přivítali jsme i vzácné hosty, a to duchovního správce Mgr.Miroslava Suchomela, místostarostu župy Velehradské bratra Petra Brhela a Ing.Kamila Psotku, který zastupoval Město Staré Město,

místo starosty pana Josefa Bazaly.

Program schůze byl obsáhlý. Po zahájení orelskou modlitbou jsme věnovali krátkou vzpomínku zemřelým členům, kteří opustili naše řady.

O kulturní vložku se postaraly děti z oddílů Pohybové hry I a II pod vedením Mgr.Jany Ferdové, jejich cvičitelky. Svým vystoupením rozveselily všechny přítomné, zvláště jubilanty, kteří oslavili kulatá a půlkulatá jubilea. Malí orlíci byli odměněni zaslouženým potleskem. Následovalo schválení programu VČS, zvolení zapisovatele, mandátové, volební a návrhové komise a ověřovatelů zápisu.Také byla provedena kontrola usnesení z VČS 12.2.2016. Potom přišly na řadu podrobné zprávy trenérů o celkové činnosti za rok 2016 oddílů „Kryštůfek, Dílničky, Cvičení rodičů s dětmi, Pohybové hry I, Pohybové hry II, Rekreační sporty, Moderní tance, Stolní tenis-žáci, Florbal-žáci, junioři, muži, Kalanetika, Kondiční cvičení, Pilates, Stolní tenis-ženy, muži, Florbal-veteráni, Posilovna, Fit dance, Badminton a Folklorní“.

V hodnocení celkové činnosti jednoty bylo konstatováno, že oddíly pracují velmi dobře, o čemž svědčí nejen získané medaile, ale také různá ocenění a diplomy.

Po schválení pokladní a revizní zprávy, byli zvoleni delegáti na sjezd župy Velehradské, který se tentokrát bude konat 18.3.2017 ve Vizovicích. Pak byl schválen finanční plán a plán činnosti jednoty na rok 2017 a následovala diskuze.

Na závěr výroční členské schůze jsme zazpívali slavnostní pochod „Vzhůru Orle Slovanský“.

S orelským pozdravem „Zdař Bůh!“ jsme se rozloučili a tím byla výroční členská schůze jednoty ORLA Staré Město ukončena.

 

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město