19.02.2022 19:49

Výroční členská schůze 2022

V pátek 18. 2. 2022 se konala VČS naší jednoty Orla Staré Město. Po zahájení orelskou modlitbou vystoupila šikovná děvčata z oddílu Moderních tanců. Zatanačila nám taneční kreace na hudbu Alvara Solera - Magia pod vedením cvičitelek Martiny Pijáčkové a Kristýny Číhalové. Po krásném kulturním zážitku se poblahopřálo jubilantům ke kulatému nebo půlkulatému výročí. Poté se schválil program VČS, zvolila se mandátová, volební a návrhová komise. Určili jsme zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zkontrolovalo se usnesení VČS roku 2020. Pak se přítomní členové naší jednoty dozvěděli od vedoucích zprávy z jednotlivých oddílů. Naše jednota nabízí širokou nabídku cvičení dětí, mládeže i dospělých. Poté byla přednesena pokladní a revizní zpráva. Letošní rok byl volební. Zvolili jsme si vedení na čtyřleté období. Gratulujeme starostce i místostarostovi ke znovu zvolení do funce a přejeme jim pevné zdraví a vitalitu. Dále jsme zvolili delegáty na Župní sjezd do Slavičína, navrhl se plán činnosti na rok 2022, pak probíhala zdravice hostů - zástupce župy Velehradské br. Ing. Antonína Zeliny, starosty města Ing. Kamila Psotky, senátora Josefa Bazaly a duchovního otce Mgr. Miroslava Suchomela. Po diskuzi a schválení usnesení z VČS jsem na závěr zazpívali orelský pochod "Vzhůru orle Slovanský".
 
                                               Mgr. Jana Ferdová
 
         

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město