16.02.2019 08:18

Výroční členská schůze 2019

Letošní VČS jednoty ORLA Staré Město proběhla v pátek 8.2.2019 v malém sále Orlovny. Zahájena byla orelskou modlitbou a přivítáním vzácných hostů. Do kulturní vložky tancem a zpěvem přispěly děti z oddílu „Pohybové hra I a II“. Proběhla také gratulace jubilantům, kteří se v tomto roce dožívají kulatého nebo půlkulatého výročí.

Po schválení programu a určení zapisovatele, byli zvoleni členové do volební, mandátové a návrhové komise a ověřovatelé zápisu.

Po kontrole usnesení VČS z minulého roku, jsme rozšířili členskou základnu přijetím 5-ti nových členů.

Následovaly zprávy z činnosti 16-ti oddílů jednoty a zhodnocení celkové činnosti za rok 2018. Byla přečtena pokladní a revizní zpráva a provedena volba delegátů na župní sjezd do Slavičína.

Dále schválení plánu činnosti a finančního plánu na rok 2019. Po krátké diskuzi a příspěvcích hostů proběhlo hlasování o usnesení VČS.

Na závěr zazněl orelský pochod „Vzhůru Orle slovanský“ a s pozdravem „Zdař Bůh!“ byla výroční členská schůze ukončena.

 

Ing.Petr Jarotek, sekretář jednoty

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město