13.02.2016 20:41

výroční členská schůze 2016

V pátek 12.2.2016 se setkali členové jednoty ORLA Staré Město v malém sále Orlovny na výroční členské schůzi, aby zhodnotili svou činnost za uplynulý rok 2015. Orelskou modlitbou v 18.15hod. Výroční členskou schůzi zahájila starostka jednoty sestra Dagmar Zálešáková.

Krátkou vzpomínkou jsme uctili památku našich zesnulých členů /br. Jana Vojtíka, sestry Ludmily Čevorové a Barunky Halodové /, kteří opustili orelské řady jednoty v roce 2015. V lednu 2016 jsme vyprovodili jednoho z nejstarších členů staroměstské jednoty br.Josefa Vaňka, /nar. v roce 1922/.

Děti z mladších oddílů „Rekreační sporty I a II pod vedením Mgr.Jany Ferdové předvedly část ukázky z vánočního pásma a zazpívaly při kytaře několik písniček. Svým vystoupením pobavily a rozveselily i přítomné jubilanty, kteří oslavili kulaté a půlkulaté narozeniny. Byly odměněny velkým potleskem. Do orelských řad jsme přivítali dva nové mladé členy Romanu Pijáčkovou a Jakuba Horáka/.

Výroční členskou schůzi přišli podpořit krátkou zdravicí i vzácní hosté. A to starosta Města Staré Město pan Josef Bazala a duchovním slovem nás posílil správce farnosti Mgr.Miroslav Suchomel. Po schálení programu, zvolení zapisovatele, mandátové, volební a návrhové komise a ověřovatelů zápisu, byla provedena kontrola usnesení z VČS 6.2.2015. Zprávy o činnosti všech 16ti oddílů jednoty přednesli jejich trenéři. Následovalo celkové zhodnocení činnosti jednoty. Po schválené pokladní a revizní zprávě byli zvoleni delegáti na Sjezd Župy Velehradské, kandidáti pro volby do župních orgánů a kandidáti na delegáty letošního Ústředního sjezdu. Proběhly také doplňující volby do Kulturní rady jednoty /mandát platí do voleb v roce 2018/. Po schválení plánu činnosti a finančního plánu jednoty na rok 2016 proběhla krátká diskuze. K pohodové atmosféře celé výroční členské schůze přispěli nemalou měrou všichni přítomní, velcí i malí Orli, vystoupení hostů, občerstvení v podobě koláčků a čaje a také výborných zákusků od sestry Ludmily Sýkorové. Jako tečka za ukončenou výroční členskou schůzí zazněl orelský pochod „Vzhůru Orle Slovanský!“

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město