20.09.2018 05:29

Velehrad 2018

V rámci „Dnů lidí dobré vůle“ se den před před hlavní velehradskou poutí 4.července konalo finále fotbalových dovedností pod záštitou Antonína Panenky. Soutěž byla rozdělena do třech věkových kategoriích. Děti si vyzkoušely člunkový běh, tapping nohou, vedení míče v prostoru, samostatné nájezdy, slalom, střelbu pokutových kopů a střelbu na branku.

Pořadatelsky zajišťovaly fotbalové dovednosti jednoty Vnorovy a Staré Město.

 

Druhý den 5.července se sešlo shromáždění zástupců župy Velehradské, z jednot a ústředí Orla u hrobu Mons.Jana Šrámka, zakladatele Orla a Československé strany lidové, aby tam položili květiny a tak uctili jeho památku.

 

Poté šel celý průvod v čele s orelskými prapory na náměstí před baziliku, kde následovala mše svatá. Pro ty, kdo se nemohli osobně zúčastnit mše svaté byl přenášen přímý přenos přes média. Orli senioři, kteří pozorně sledovali v televizi přímý přenos se také chtěli potěšit pohledem na krásné orelské prapory. To jim však televize neumožnila. Jak mně bylo řečeno za celou dobu nebyl ani jeden jediný záběr.

Měli bychom oslovit kompetentní místa a zařídit, aby příští rok byla splněna prosba těm našim sestrám a bratrům orlům seniorům, kteří pořád patří do naší orelské rodiny i přesto, že se již nemohou osobně zůčastnit poutě, aby alespoň na vlastní oči spatřili krásu orelských praporů.

 

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty Staré Město

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město