24.12.2016 07:59

Vánoční zpívání 2016

Vánoční zpívání 2016

V neděli 18. prosince ve čtvrtou neděli adventní se konalo ve Společensko-kulturním centru Starého Města „Vánoční zpívání“.

Tuto krásnou akci pořádá již mnoho let Zastupitelstvo města, Rada města a komise kultury. Také naše jednota ORLA přijala nabídku k prezentaci.

Moderátorem celého pořadu byl místostarosta Mgr. Martin Zábranský. Ten pozval na podium přítomného starostu města pana Josefa Bazalu, aby všechny diváky i účinkující spolu přivítali a pozdravili.

V bohatém více jak hodinovém pestrém programu se postupně představili za ZUŠ SM-Literárně dramatický obor M.A.Chara, Dolinečka IV + CM Dolinečka, MŠ Rastislavova, ZUŠ SM-Taneční obor balet I, děti z jednoty ORLA, ZUŠ SM-Hudební obor a Taneční obor balet II, Dolinečka III a ZUŠ SM-CM Dolinka ZUŠ.

Naši orlíci z oddílů Pohybové hry I a II pod vedením cvičitelek Mgr.Jany Ferdové a Bc.Hany Slováčkové vystoupili s krátkým pásmem písniček, básniček a koled a předvedli také jak se staví sněhulák. Na závěr našeho vystoupení se podium zaplnilo krásnými malými i většími sněhuláky, kteří divákům sborově popřáli za jednotu ORLA krásné vánoční svátky, zdraví a Boží požehnání.

Všechna vystoupení se moc líbila a byla odměněna dlouhým potleskem diváků. Na dobrovolném vstupném se vybralo neuvěřitelných 8.000,-Kč. Domů jsem se vracela s hřejivým pocitem v srdci v očekávání blížících se svátků a v uších mi zněla koleda z posledního vystoupení „Narodil se Kristus Pán, veselme se......“.

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty Orla Staré Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel Staré Město

Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město