24.12.2016 07:59

Vánoční zpívání 2016

Vánoční zpívání 2016

V neděli 18. prosince ve čtvrtou neděli adventní se konalo ve Společensko-kulturním centru Starého Města „Vánoční zpívání“.

Tuto krásnou akci pořádá již mnoho let Zastupitelstvo města, Rada města a komise kultury. Také naše jednota ORLA přijala nabídku k prezentaci.

Moderátorem celého pořadu byl místostarosta Mgr. Martin Zábranský. Ten pozval na podium přítomného starostu města pana Josefa Bazalu, aby všechny diváky i účinkující spolu přivítali a pozdravili.

V bohatém více jak hodinovém pestrém programu se postupně představili za ZUŠ SM-Literárně dramatický obor M.A.Chara, Dolinečka IV + CM Dolinečka, MŠ Rastislavova, ZUŠ SM-Taneční obor balet I, děti z jednoty ORLA, ZUŠ SM-Hudební obor a Taneční obor balet II, Dolinečka III a ZUŠ SM-CM Dolinka ZUŠ.

Naši orlíci z oddílů Pohybové hry I a II pod vedením cvičitelek Mgr.Jany Ferdové a Bc.Hany Slováčkové vystoupili s krátkým pásmem písniček, básniček a koled a předvedli také jak se staví sněhulák. Na závěr našeho vystoupení se podium zaplnilo krásnými malými i většími sněhuláky, kteří divákům sborově popřáli za jednotu ORLA krásné vánoční svátky, zdraví a Boží požehnání.

Všechna vystoupení se moc líbila a byla odměněna dlouhým potleskem diváků. Na dobrovolném vstupném se vybralo neuvěřitelných 8.000,-Kč. Domů jsem se vracela s hřejivým pocitem v srdci v očekávání blížících se svátků a v uších mi zněla koleda z posledního vystoupení „Narodil se Kristus Pán, veselme se......“.

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty Orla Staré Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město