08.01.2015 09:40

Vánoční zpívání 2014

Půjdem spolu do Betléma.....
Touto koledou zahájily své vystoupení v neděli 21.12.2014 děti z jednoty Orla Staré Město, které s nimi nacvičila Mgr.Jana Ferdová. Akce se konala ve velkém sále Kulturně-společenského centra ve Starém Městě
Stalo se již tradicí, že před vánočními svátky pořádá kulturní komise Města Staré Město tuto pěknou akci "Vánoční zpívání", na které zve vybrané spolky. Naše jednota Orla přijala milé pozvání a třicet dětí z oddílů "Pohybové hry I a Pohybové hry II zaplnilo jeviště. Představila se svatá rodina s malým Ježíškem, které děti přinášely dary a zpívaly koledy. Na flétnu je doprovázela Esterka Feldvábelová a na elektrické piano Liduška Gieslová.
Vystoupení se moc líbilo a diváci nešetřili potleskem. Poděkování patří jak vystupujícím, tak všem ostatním, kteří tuto skvělou akci připravili. Krásné odpoledne tak navodilo vánoční náladu před nastávajícími svátky.

                                                                                                  Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město