26.11.2013 13:10

Ústřední setkání seniorů v Brně

Dne 6. listopadu 2013 se uskutečnilo setkání orelských seniorů v Brně. Účast ze šestnácti žup, byla hojná.

Z jednoty Orla Staré Město jsme byli čtyři zástupci / 2ženy a dva muži /. Program  celého dne byl nesmírně bohatý a zdařilý. Po přivítání vedením Orla jsme přešli na komentovanou odbornou prohlídku krytu VIP a štábu města Brna pod Špilberkem, což většina z nás viděla poprvé. Dále jsme pokračovali v návštěvě nového zemského domu, sídla Jihomoravského kraje, kde jsme byli mile přivítáni v zasedacím sále primátora města. Připravili pro nás pohoštění i s přípitkem za zpěvu, „Aby nás Pán Bůh miloval...“. Každá seniorka obdržela krásnou kytici a všichni účastníci dárečky. S dojetím oceňuji takovou úctu k starším lidem. Jistě patří největší dík organizátoru celé akce, bratru Božetěchu Kostelkovi.

Následoval společný oběd na ústředí Orla a po něm odborná přednáška Ing.Svobody o brněnském podzemí s videoprojekcí, které jsme pak navštívili. Jednalo se o mincmistrovský sklep a kostnici u kostela Sv. Jakuba. Hřbitov okolo kostela patřil k největším ve městě a existoval již od 13. století. Počet pohřbených v kostnici se odhaduje na více než 50.000, z doby středověké, třicetileté války a švédského obléhání. Touto jedinečnou památkou bylo ukončeno naše setkání.

Začali jsme orelským pozdravem „Zdař Bůh !“ a opravdu se zdařilo.

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Vladimíra Batůšková

                                                                                    

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město