31.01.2021 15:43

Tříkrálová sbírka K+M+B 2021

Z důvodů pokračující pandemie Covid-19 a epidemiologické situace se letošní charitativní akce „Tříkrálové sbírky“ konala v celé České republice netradičním způsobem. Malí koledníci, které občané Staré Města jako každý rok netrpělivě očekávali s koledou, nemohli vyjít do ulic. Místo nich navštívili domy pouze vedoucí skupinek koledníků a vhodili do schránek dopis, kalendářík, cukřík, napsali křídou na dveře nebo formou nálepky K + M + B, a tak předali požehnání domácnostem pro rok 2021.

Kdo chtěl, mohl využít velký výběr nabídek a dát svůj příspěvek např. do kasiček umístěných v potravinách paní Marie Hráčkové nebo paní Marie Kouřimové, v prodejně Akvaristiky paní Marcely Šmídové, Barev a laků pana Hrabince, na městském úřadě nebo v předsíni kostela Svatého Ducha.

Finanční dar mohli občané poslat také přímo i na sbírkový účet charity. Nemůžeme zapomenout na ty, kteří potřebují naši pomoc. Akce potrvá tentokrát až do 24. ledna t.r.

Poděkování patří všem, kteří otevřeli svá srdce i ruce a jakoukoliv formou přispěli do sbírky pro potřebné naše spoluobčany.

 

 

                                                                    Dagmar Zálešáková, starostka jednoty ORLA

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město