09.02.2011 15:30

Tříkrálová sbírka 2011

Již tradičně probíhala v našem městě Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity. Skupinky malých koledníků s vedoucími se sešly v kostele Sv. Michaela v pátek 7.1.2011 v 15,00 hod. Po mši svaté dostali koledníci, Kašpar, Melichar a Baltazar,  požehnání a posvětcenou třídu. Tou označovali navštívené domácnosti a zpívali známou tříkrálovou koledu.  Ve skupinkách koledníků nechyběli ani mladí členové naší jednoty Orla.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město