30.05.2013 08:47

Střípky z orelské pouti na Svatou Horu u Příbrami

V brzkých raních hodinách dne 18.5.2013, se vydali na pouť členové Orla ze dvou moravských žup. To vše za přítomnosti staroměstského krásně vyšívaného praporu. Co ten toho již zažil! Kolika rukama byl nesen, kde všude byl, kolik orlů a orlic mu vzdávalo čest? Nyní spolu s dalšími pěti prapory jej poutníci vezli k Panně Marii na Svatou Horu.

Pod vedením bratra Antonína Gazárka a sestry Marie Habartíkové se náš autobus blížil k cíli ve studeném a deštivém počasí. Před desátou hodinou jsme byli na náměsti v Příbrami přivítáni místními zástupci Orla. Slavnostní průvod městem vedl starosta župy Svatováclavské bratr Stanislav Vejvar.

V čele procesí praporečníci nesli šest orelských praporů a za doprovodu dechové hudby a vzdělavatele župy Svatováclavské, průvod zpíval náboženské písně, které střídaly modlitby. Tak jsme doputovali již bez deště i za svitu sluníčka k Panně Marii Svatohorské. Slavnostní mše svatá v latinském provedení začala před dvanáctou hodinou. V promluvě byla vyzdvižena rodina, a to jakv užším, tak i v širším významu. Po mši svaté byl čas na prohlídku poutního areálu a naši poutníci se zúčastnili pobožnosti křížové cesty. Při zpáteční cestě jsme navštívili chrám v Sepekově, kde právě nacvičoval místní mládežnický kostelní sbor.

Další zastávka bylo významné poutní místo v Klokotech. Zde jsme byli přítomni části mše svaté, kterou sloužil otec Mikuláš. Tak naplněni krásnými prožitky a za zpěvu písní se naše orelské společenství vydalo k domovu. Atmosféru umocnil i krásný zpěv mládeže.

Díky organizátorům za nevšední prožití v tomto orelském společenství.

Zdeněk Vojtek , účastník poutě

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město