24.10.2013 12:31

Školení cvičitelů dětí ve St. Městě

V sobotu 21. září 2013 se ve Starém Městě na Orlovně uskutečnilo školení cvičitelů dětí od dvou do šesti let. Akci pořádanou celorepublikovou Radou mládeže Orla zahajoval úvodním slovem a modlitbou staroměstský duchovní správce P. Miroslav Suchomel, který čerpal z listu apoštola Pavla Timotejovi. Účastníky kurzu ze Starého Města, Vizovic, Kunovic, Domanína, Zlína, Kobylí, Křenovic, Lomnice u Tišnova, Kunovic u Valašského Meziříčí, Brna Židenic a Nosovic přivítala také starostka jednoty Orla ve Starém Městě Dagmar Zálešáková a předsedkyně rady mládeže Mgr.Dana Tománková.

Účastníci školení byli rozdělení do dvou skupin. První skupina vyslechla přednášku Mgr. Dany Tománkové na téma „Teorie práce s dětmi do šesti let“. Do tohoto věku má dítě ovládat většinu základních pohybů, náprava případného zanedbání je později obtížná až nemožná, proto je třeba se rozvíjení dětských pohybových dovedností co nejvíce věnovat.

Druhá skupina zatím absolvovala kurz první pomoci Mgr. Radima Křiváka, EFR Instructora a FA Instructora Rescue training, kde se všichni seznámili nejen s teorií, ale vyzkoušeli si první pomoc i prakticky.

Další přednášku: „Básničky a říkanky součást každého cvičení“ první skupině přiblížila Dagmar Zálešáková a druhé skupině Mgr. Jana Ferdová, cvičitelky III. třídy rodičů s dětmi.  

Po obědě následoval skutečný tělocvik nazvaný praktické ukázky cvičení, a to nejdříve hodina cvičení rodičů s dětmi, kde si všichni vylosovali, zda budou rodič nebo dítě. Pod vedením Dagmar Zálešákové se v ukázkové hodině prakticky seznámili se cvičením, průběhem hodiny s množstvím inspirací, ale také se pobavili. Následovala hodina pro předškoláky pod vedením Mgr. Jany Ferdové, a to od vyprávění pohádky O kocourovi v botách, která byla hlavním tématem celé hodiny, rozcvičky, překážkové dráhy až po hry s padákem. Účastníci hodnotili cvičební hodiny jako velmi propracované a zajímavé.

Mgr. Dana Tománková pak předvedla ukázku gymnastiky s malými dětmi, co všechno se mohou naučit .Po závěrečném slovu jsme se plni nadšení do další práce a nových poznatků o cvičení s dětmi, rozcházeli po páté hodině domů.

 Předsedkyně rady mládeže poděkovala všem přítomným a hlavně jednotě Staré Město za zorganizování školení, Mgr. Radimu Křivákovi za školení první pomoci a popřála všem hodně úspěchů v další práci s dětmi.

 

                                                                               Mgr. Barbora Halodová, účastnice semináře

                                                                                 a členka předsednictva župy Velehradské

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město