02.10.2020 16:21

Sjezd župy Velehradské 2020

 

V sobotu 20. června 2020 hostila naše jednota ORLA župní sjezd. Do Starého Města se sjeli v náhradním termínu delegáti z celé župy Velehradské. Původní termín 14.3. musel být k vůli pandemii koronaviru zrušen.

V 9.00 hod. byla v novém kostele Svatého Ducha naším duchovním rádcem o. Františkem Králem a o. Miroslavem Suchomelem, správcem staroměstské farnosti, slavena mše svatá za všechny živé i zemřelé členy orelské rodiny a za zdárný průběh celého sjezdu.

Otec Miroslav na začátku mše svaté přivítal všechny delegáty, malé i velké členy a příznivce místní jednoty ORLA. Kostel je stále na cestě a nemá ještě potřebné všechny atributy, aby byl vysvěcen. Představil nový bronzový svatostánek v podobě archy jako symboliku starého zákona, nový bronzový ambon i s nápisy v latině, řečtině a staroslověnčině jako chrám jednoty, propojení byzanské a západní církve, obraz vděčnosti za misie sv. Cyrila a Metoděje. Upozornil přítomné na 12 sloupů jako dvanáct apoštolů a vitráže po obou stranách kostela, znázorňující působení Ducha svatého ve Starém i Novém zákoně.

Po mši svaté se delegáti přesunuli do polyfunkčího sálu pod kostelem, kde jednání sjezdu pokračovalo.

Do funkce starosty župy byl v tajných volbách opět zvolen br. Josef Častulík, post místostarosty obsadil br. Petr Brhel. Za členy předsednictva bratři Ing. Antonín Gazárek a Ing. Antonín Zelina a sestry Ludmila Kadlecová a Ludmila Sýkorová.

Do revizní komise pak br. Antonín Nosek jako předseda, členové br. Martin Bedrava a ses. Ilona Ševčíková.

Chtěla bych poděkovat všem členům staroměstské jednoty, kteří se aktivně podíleli na přípravě sjezdu, jak při mši svaté čtením, přímluvami, tak i při zajišťování občerstvení. Dík patří i těm, kteří nás podporovali morálně a i v modlitbách.

Velké poděkování „Scholičce“ za krásné písně při mši svaté a zvláště za „Orelskou modlitbu“ a pochod „Vzhůru Orle Slovanský“ a také praporečníkům z pěti jednot.

 

                                                                                          

                                                                                 Dagmar Zálešáková, starostka jednoty St.Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město