08.01.2015 09:37

Setkání spolků 2014

V pátek 5.prosince 2014 se uskutečnilo již tradiční setkání zástupců spolků a organizací působících ve Starém Městě se zástupci Města Staré
Město. Večer byl zahájen netradičně, a to rozsvícením vánočního stromu na náměstí Velké Moravy před novým chrámem Svatého Ducha.
Následovalo pozvání do  nově rekonstruovaného jezuitského sklepa.
Setkání zahájil starosta města Josef Bazala, přivítal všechny přítomné a představil nově zvolené zastupitele města. Zhodnotil uplynulý rok a hovořil o nově připravovaných investičních záměrech. Pak vystoupili jednotliví zástupci spolků a organizací. Po skončení oficiální části a přípitku se rozproudila živá diskuse. Jako každý rok, tak i letos bylo bohaté pohoštění, ke kterému přispívají zúčastněné spolky a organizace.

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město