19.01.2016 13:56

Setkání orelských seniorů v Brně

Nastala doba vánoční a blíží se konec roku 2015. Je to příležitost se na chvíli zastavit a ohlédnout se za uplynulým rokem. Jedním z příjemných zážitků bylo setkání orelských seniorů v Brně 22. Října. I když je to už čtvrt roku, vzpomínky ještě nevybledly a ráda si tento den připomínám. Původně se měly tohoto setkání zúčastnit čtyři osoby, ale nemoc a neodkladné povinnosti zredukovaly počet na dvě. Po sedmé hodině ráno jsem nastoupila do auta k bratru Blahovi, a vyrazili jsme  směr Brno. Ještě, že jsme počítali se zdržením, protože před Brnem nás přibrzdila stavba silničního obchvatu a tak jsme na místo dorazili po deváté hodině, těsně před ukončením prezentace.  Všechny přítomné přivítala sestra Macková. Vzpomnělo se i na ty, kteří už z našich řad odešli na věčnost. Zvláště na Barunku Halodovou.  Dopoledne jsme navštívili nejprve kostel sv. Michala na Dominikánském nám. Kromě krásného chrámu jsme si zde prohlédli výstavu o životě R.D. Václava Drboly a R.D. Jana Buly, kteří byli v padesátých letech popraveni během politických procesů. Pak následovala přednáška P. Mgr. Pavla Kryla „Moravský zemský chrám v proměnách času“.  Kostelem sv. Janů s Loretou nás provedla paní Zuzana Korcová , která nám velmi podrobně řekla historii kostela . Velmi na nás zapůsobila  Loretánská kaple napodobující Svatou chýši v italském Loretu. Součástí Loretánské kaple jsou Svaté schody, kopie Jeruzalémských schodů, po kterých kráčel  Ježíš k Pilátovi. Prohlídkou gotické části kláštera byl zakončen dopolední program.

Oběd jsme měli zajištěn v zasedací místnosti ústředí Orla. Vrátili jsme se také v čase, když nám promítli, jako součást orelské historie, snímky ze sletu Orla 1922.

Odpoledne jsme se vydali do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. I  zde byl výklad velmi zajímavý a s naším průvodcem jsme prošli také Augustiniánský klášter a prostory kostela, kam bychom se běžně nedostali. Na Mendlově náměstí je také budova  Orlovny, která je nemovitou kulturní památkou. Pod základy byly při opravách objeveny pozůstatky staveb z 12. století. Tím byl náš program u konce a všichni se plni dojmů rozjeli ke svým domovům. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na tomto setkání. Je to důkaz, že Orel nezapomíná na své „dříve narozené“ členy. Ještě jednou velké díky.  Kiszová D   

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město