07.10.2012 16:36

Setkání orelských rodin na Svatém Hostýně

Zářijový víkend od 21.9. do 23.9.2012 patřil na Svatém Hostýně setkání orelských rodin. Sjeli se tu zástupci rodin z žup Klapilovy, Metodějovy a Velehradské. Pod vedením lektorů z župy Bauerovy a Klapilovy probíhal bohatý program nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. V pátek se uskutečnil společenský večer v sále Poutního domu. V sobotu dopoledne se konaly zábavné hry pro děti a inovace hry petangue pro dospělé. Odpoledne se počasí umoudřilo, tak se děti vydaly hledat poklad, pouštěly vyrobené papírové vlaštovky, závodily v běhu, skoku a hodu. Večer každá rodina předvedla divadelní představení s vlastnoručně vyrobenými loutkami. V neděli byla mše svatá a dětská křížová cesta. Po obědě se všichni rozjeli do svých domovů. Přestože byly zastoupeny snad všechny věkové kategorie, vládla zde vstřícná a přátelská nálada. Děkujeme organizátorům za krásnou akci.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město