03.10.2011 13:47

Setkání orelské mládeže

Ústřední Rada mládeže uspořádala setkání mladých Orlů pod názvem „CRASH“,

tentokrát v jednotě Orla Staré Město u Uh.Hradiště.

Sjela se parta 29 lidí z župy Bauerovy, Klapilovy, Sv. Zdislavy a Velehradské.

Mládež prožila společný víkend od 23. do 25. září 2011, naplněný bohatým programem, a to nejen sportovním, ale i kulturně duchovním. Aktivity probíhaly v tělocvičně, na víceúčelovém hřišti, v sále Orlovny a Centru první pomoci, kde přítomní získali praktické poznatky první pomoci, pod vedením záchranáře Mgr. Radima Křiváka.

Místní duchovní správce farnosti otec Mgr. Miroslav Suchomel měl připravenou besedu s dataprojekcí o setkání mládeže s papežem v Madridu.

Velmi se líbily tři židovské tance, které nás naučila Mgr. Jana Pítrová. Pátek i sobota rychle uběhly a na neděli jsme připravili program k dětské bohoslužbě v podobě scénky k evangeliu, přímluvy a zpěv při kytaře.

Poděkování patří všem, kteří se na celé akci podíleli a vytvořili dobré zázemí pro

toto setkání mladých.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město