31.10.2020 13:21

Rozloučení s br. Zdeňkem Vojtkem

S posledním „Zdař Bůh!“ se naše orelská rodina rozloučila v pátek 16. října 2020 v kostele Svatého Michaela ve Starém Městě s dlouholetým členem, vzorným praporečníkem jednoty, obětavým a dobrým člověkem, bratrem Zdeňkem Vojtkem.

Krátce po obnovení činnosti naší jednoty vstoupil do orelských řad a aktivně se zapojil do celkového dění. Vždy rád a ochotně vypomáhal jak na brigádách, tak při pořadatelských službách na akcích v rámci jednoty, farnosti i města.

Od roku 2006 až doposud pracoval v revizní komisi jednoty. Po odchodu do důchodu přijal ještě funkci praporečníka jednoty, kterou vykonával vždy vzorně a reprezentoval tak jednotu Staré Město nejen na orelských, ale také na farních akcích, poutích na Velehradě, sv. Hostýně, Provodově,

sv. Hoře u Příbrami, Praze nebo Svatováclavských slavnostech ve Staré Boleslavi.

Nechyběl ani na pohřbech našich orlů, kde držel čestnou stráž.

Dle jeho slov to byla pro něho velká čest a vyznamenání být praporečníkem orelské jednoty!

Za svou obětavou činnost a věrnost orelským ideálům obdržel několik ocenění a čestných uznání od župy Velehradské.

Bratře Zdeňku, ať Pán odmění na věčnosti Tvé věrné služby a Panna Maria, Královna Orlů Tě vezme pod svůj ochranný plášť.

 

                                                                 Dagmar Zálešáková, starostka jednoty St. Město

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město