11.06.2011 12:32

Rozloučení s arcibiskupem Mons. Karlem Otčenáškem

Staroměští Orli se zúčastnili posledního rozloučení, které se konalo v pátek 3.6.2011 v Hradci Králové. Odešel vzácný člověk, kněz a vzdělavatel Orla. Před rokem jsme oslavili jeho krásné životní jubileum 90 let. Do Hradce Králového se sjeli nejen Orli z celé České republiky se svými prapory, ale i zástupci státu a církevní hodnostáři. Důstojné rozloučení proběhlo v katedrále Sv. Ducha, kde byla možnost poklonit se a uctít jeho ostatky, popřípadě projevit soustrast zápisem do kondolenční knihy. Následovala zádušní mše svatá. Poté přešel průvod s rakví před katedrálu, kde u kříže stáli čestnou stráž Orli s prapory. Tam proběhly pohřební obřady.

Otec  arcibiskup Karel Otčenášek zanechal pro všechny lidi dobré vůle odkaz v idei všeobecného „katolického“, svatodušního a všelidského spřátelování – tedy vzájemné lásky všech se všemi a převážně s Bohem. Žijme jeho odkazem!

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město