02.10.2020 16:28

Provodov 2020

Na zahájení školního roku se opět slétli ORLI z Župy Velehradské na poutním místě u Panny Marie Provodovské v sobotu 5. září. Za krásného počasí zástupci z jednot Domanín, Kašava, Kunovice, Polešovice, Staré Město a Vizovice zahájili pouť mší svatou, kterou celebroval náš duchovní rádce otec František Král.

Děti přinesly dary / Bibli, růženec, globus, sešity, pravítko, aktovku, kytaru …/, zástupné předměty, jaké používají při vyučování. Společně s dospělými orly všichni prožili krásnou mši svatou, doprovázenou zpěvem a kytarou vizovické scholičky. Po mši se děti rozdělily do skupinek, aby plnily úkoly na téma příběhů z Bible, které pro ně připravila Mgr. Jana Ferdová ze staroměstské jednoty. Dospělí pak pokračovali v kostele křížovou cestou, litaniemi a svátostným požehnáním.

Po ukončení zábavného i duchovního programu bylo společné foto, vyhodnocení soutěže s odměnami a opékání špekáčků na farním dvoře.

Dík patří všem, kteří přivezli své děti, vnuky či další příznivce orelské rodiny, aby přišli poděkovat a zároveň si vyprosit další požehnání pro nový školní rok.

 

 

 

                                                                          Dagmar Zálešáková, starostka jednoty St.Město

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město