05.09.2016 18:51

Provodov 2016

Zahájení školního roku dětí a mládeže ORLA župy Velehradské se koná pravidelně na poutním místě Provodov. Tentokrát to byla  sobota 3.září 2016. U Orlovny ve Starém Městě čekala 23 členná skupinka malých poutníků se svými rodiči. Přijíždí autobus, ve kterém jsou již zástupci ze Vnorov a Moravského Písku a má pokračovat po trase Uherské Hradiště, Kunovice, kde čekají další malí poutníci s rodiči. Nasedáme a autobus místo aby se rozjel, začal stávkovat. Pan řidič se pokusil závadu odstranit, ale nešlo to. Po krátké poradě jsme se rozhodli, že pojedeme osobními auty. Ochotní rodiče naložili kočárky s nejmladšími dětmi, ostatní školáky, dospělé a prapor jednoty i s praporečníkem bratrem Zdeňkem Vojtkem a peleton aut ujížděl směr Provodov. Všichni jsme dorazili včas a setkali se tam i s dalšími staroměstskými rodinami, které nás již čekaly a netušily co se stalo s autobusem.

Mši svatou celebroval župní vzdělavatel bratr P. František Král na slavnostně vyzdobeném venkovním oltáři  před obrazem provodovské kojící Matky Boží. Ministrování se ujali bratři Vojta a Míša Gieslovi a Mgr. Antonín Haloda, který měl i čtení Písma. Přímluvy přednesli manželé MUDr. Zuzana a Ing. Kamil Psotkovi. Děti přinesly jako dar aktovku, výkres, pravítka, globus, knihu, sportovní obuv, kytaru.....Po mši svaté malí i velcí orli a orlice i zástupci z jednot Drnovice, Kunovice, Moravský Písek, Pitín, Polešovice, Slavičín, Staré Město, Vizovice a Vnorovy přijali kněžské požehnání pro další činnost župy i jednot, školáci pak pro každodenní školní povinnosti.  Po posílení ducha, byl čas na posílení těla. Na farním dvoře jako vždy i letos přichystal oheň bratr Antonín Sýkora, a tak jsme si mohli pochutnat na vlastnoručně opečených špekáčcích. Po obědě

následovala pobožnost a litanie před vystavenou nejsvětější svátostí v kostele. Potom se děti vyfotily společně s  P. Františkem a pospíchaly za zábavou. Byly rozděleny do skupinek. Šly po vyznačené trase a plnily dané úkoly, které připravila Mgr. Jana Ferdová z jednoty Staré Město. Za správné odpovědi získaly body. Na třech stanovištích si vyzkoušely rychlost / skok v pytli /, zručnost / hod kroužků na cíl / a pohotovost / pexeso /. Nakonec po sečtení bodů a vyhodnocení je čekala sladká odměna.

Dospělí se vydali s bratrem P. Františkem Králem za zpěvu písně po lesní křížové cestě.

I přes počáteční malou nepříjemnost s autobusem se pouť vydařila. Počasí nám přálo a domů jsme odjížděli spokojeni a posilněni nejen dobrou provodovskou vodou, ale i duchovními prožitky a požehnáním, které jsme si u Matky Boží kojící na Provodově vyprosili.

 

     Dagmar Zálešáková, starostka jednoty Staré Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město