17.11.2013 14:16

Přehlídka dětských schól ve Zlíně

V neděli 10. listopadu se Scholička ze Starého Města, zúčastnila přehlídky dětských schol ve Zlíně, v kostele P.Marie Pomocnice křesťanů na Jižních svazích. Letos to byl první ročník této přehlídky, a doufáme že bude tato tradice pokračovat. Celkem se  zúčastnilo šest schol, především z okolí Zlína. Jako host vystoupila schola z Lidečka.
My jsme zde zpívali písničky Jsi úžasný, Navěky a navždy, Bože Otče na nebi a Maria nezapomínej. Na závěr, jsme společně se všemi zúčastněnými, zazpívali písničku Jsme děti Tvé. Každá  schola  dostala pamětní list, a děti byli odměněni sladkostmi. Přehlídka se vydařila, byla tam příjemná přátelská atmosféra a všichni jsme se cítili Božími dětmi. Všem, kdo se zúčastnili a přispěli svou pomocí ke zdárnému průběhu této přehlídky, patří velký dík.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město