20.04.2012 00:42

Přednáška o Iránu

V neděli 18.března 2012 v 18.00hod. se konala v malém sále Orlovny velmi zajímavá přednáška P. Radima Kuchaře o jeho putování po Iránu. Kdo přišel, jistě
 nelitoval. Se svými třemi spolubratry prožil dobrodružnou pouť po této muslimské  zemi. Pod záštitou "cestovní kanceláře Prozřetelnost", do které svěřil celé
putování, nám přiblížil velmi těžký život v této chudé, ale krásné zemi. Své poutavé vyprávění doložil spoustou snímků promítaných na dataprojektoru,
doplněných verši a hudbou. Dvě hodiny uběhly jako voda. Mohli jsme si prohlédnout sbírku kamenů z různých míst Iránu i měnu, kterou se zde platí. Naše
 dotazy všechny zodpověděl. K  příjemné atmosféře přispělo také bohaté pohoštění od místních farníků a dobrý čaj, který uvařila sestra V. Batůšková. Již se těším
 na další jeho přednášku. Na fotografie z akce se můžet shlédnout na webových stránkách: https://www.farnoststaremesto.cz/fotogalerie/rok-2012/iran

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město