10.01.2014 19:54

Pozvánka na výroční členskou schůzi 7.2.2014

POZVÁNKA

Zveme všechny členy jednoty Orla St. Město na výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 7. 2. 2014 v 18.00 hod. na Orlovně.

Program:

1. Zahájení

2. Volba zapisovatele, mandátové a návrhové komise

3. Zprávy z činnosti jednotlivých oddílů

4. Pokladní zpráva

5. Revizní zpráva

6. Volba starosty, místostarosty a členů rady

7. Volba předsedy a členů revizní komise

8. Volba delegátů na župní sjezd (Polešovice 29.3.2014)

9. Plán činnosti na rok 2014

10. Finanční plán na r. 2014

11. Schválení usnesení

12. Diskuze

 

Členské příspěvky na školní rok 2014/2015 (děti do 18 let 200 Kč, dospělí do 70 let 250 Kč, nad 70 let dobrovolné).

Občerstvení zajištěno.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město