29.08.2023 18:24

Pozvánka na Provodov

Zdař Bůh, bratři a sestry,

 
srdečně zveme všechny rodiny Vašich jednot v sobotu 9. září 2023 na župní pouť dětí, mládeže a rodin na Provodov. Jistě znáte rčení "Bez Božího požehnání, marné naše namáhání". Pojďme si proto společně u Panny Marie Provodovské a jejího Syna vyprosit potřebné milosti a dary do nového školního roku pro nás samotné a pro všechno, co v orelských jednotách děláme. 
 
Vím, že různých akcí a aktivit je jistě ve vašich jednotách a obcích spousta, budeme však rádi, když se na Provodově sejdeme ve větším počtu než v předchozích letech, kdy byly z naší župy zastoupeny 2, 3, či 4 jednoty. Kdyby z každé jednoty přijeli 2 lidé či jedna rodina, udělalo by nám to velkou radost. 
 
Můžete se připojit k společnému pěšímu putování. Vycházíme ve 12. 30 od sochy sv. Františka Saleského u pramene Radějůvka (viz mapa), kde je možné na odstavné ploše nechat auto. 
Samozřejmě je ale možné přijet až ke kostelu autem. Ve 13.30 začne mše svatá, kterou bude sloužit duchovní rádce naší župy P. František Král a svým zpěvem ji doprovodí schola pod vedením Marcely Sousedíkové ze Zlína. (Tímto jí moc děkuji za ochotu.) Po mši svaté bude následovat herní program pro děti, který letos chystá Jana Ferdová ze Starého Města. Svůj program budou mít i dospělí, a to v kostele. Na závěr se všichni společně sejdeme při opékání špekáčků u fary. Prosím, dovezte si vše, co máte k opékání rádi. Dřevo a vše k rozdělání ohně je zajištěno. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na mne můžete obrátit na tel. 607720109.
 
Za všechny organizátory se na setkání s Vámi těší
 
Alžběta Doležalová

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město