30.09.2014 03:41

Pouť Orlů 23. a 24.8.2014

Jako každý rok, i letos se zástupci z jednot župy Velehradské vydali k Panně Marii Svatohostýnské na ústřední pouť Orlů, aby poděkovali za pomoc a poprosili o ochranu pro svou činnost.

Den před poutí se konal v rámci sportovních aktivit závod v běhu k Božímu hrobu, všech věkových skupin. Křížová cesta Světla, ani oblíbené zpívání na schodech před bazilikou se k vůli dešti nemohlo uskutečnit. Ráno jsme se probudili do studeného a mlhavého počasí, ale na slavnostní mši svatou na venkovním podiu se vyčasilo. Takže průvod 56 orelských praporů s praporečníky za doprovodu dechové hudby ze Vnorov se stal pro nás Orly velkým zážitkem . Hlavním celebrantem mše svaté byl pan kardinál Dominik Duka, spolu s arcibiskupem Janem Graubnerem a dalšími biskupy a kněžími. Po mši svaté proběhlo orelské shromáždění a společná křížová cesta.

Posilněni na těle i na duši jsme se vydali na cestu k domovu. Všem, kteří připravili tuto krásnou pouť, patří můj velký dík.

                             Zálešáková Dagmar, starostka jednoty Staré Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město