30.09.2014 03:41

Pouť Orlů 23. a 24.8.2014

Jako každý rok, i letos se zástupci z jednot župy Velehradské vydali k Panně Marii Svatohostýnské na ústřední pouť Orlů, aby poděkovali za pomoc a poprosili o ochranu pro svou činnost.

Den před poutí se konal v rámci sportovních aktivit závod v běhu k Božímu hrobu, všech věkových skupin. Křížová cesta Světla, ani oblíbené zpívání na schodech před bazilikou se k vůli dešti nemohlo uskutečnit. Ráno jsme se probudili do studeného a mlhavého počasí, ale na slavnostní mši svatou na venkovním podiu se vyčasilo. Takže průvod 56 orelských praporů s praporečníky za doprovodu dechové hudby ze Vnorov se stal pro nás Orly velkým zážitkem . Hlavním celebrantem mše svaté byl pan kardinál Dominik Duka, spolu s arcibiskupem Janem Graubnerem a dalšími biskupy a kněžími. Po mši svaté proběhlo orelské shromáždění a společná křížová cesta.

Posilněni na těle i na duši jsme se vydali na cestu k domovu. Všem, kteří připravili tuto krásnou pouť, patří můj velký dík.

                             Zálešáková Dagmar, starostka jednoty Staré Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel Staré Město

Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město