28.05.2012 20:14

Pouť na Svatou Horu u Příbrami

Dne 19.5.2012 jsem se zúčastnil pouti k Panně Marii Svatohorské, kterou pořádala naše župa Velehradská. Dlouhá cesta autobusem byla vyplněna společnou modlitbou, vedenou vzdělavatelem  p. Králem, prokládaná náboženskými písněmi za doprovodu harmoniky br.Pavky ze Vnorov. Mezi účastníky byli i mladí orli, kteří svým osobitým způsobem, s dychtivostí mládí a dětství, s ukázně-ností a pokorou se připravovali na mši svatou v procesí z Příbramského náměstí do Svatohorské baziliky. Také orelské prapory se ukázaly v celé své kráse nejen účastníkům pouti, ale i občanům Příbrami, že existuje skupina lidí, která se snaží žít v křesťanských zásadách.

Mše svatá byla sloužena v latinském rituálu. Kázání se dotýkalo témat vynalézavosti našich politických představitelů, jak mlžit a hledat omluvy pro věci jako je homosexualita a též umožnění nečestného způsobu obohacování a naprostou bezcharakternost některých ne podnikatelů, ale podnikavců.

Polední časový prostor bylo možno využít nejen k  osvěžení a nákupu památkových předmětů pro své blízké, ale i setkání a osobní kontakt s ostatnímu poutníky, kteří obdivovali naše orelské prapory – jaká čest! Pak jsme se zúčastnili křížové cesty a posléze pobožnosti a rozloučili se s tímto ojedinělým poutním místem.

Při zpáteční cestě nás čekaly dvě zastávky, a to v Sepekově a Klokotech.  Zpáteční cesta byla naplněna zpěvem orelských, duchovních i lidových písní. Ti, co se této akce nezúčastnili, mají velkou škodu. Děkuji všem organizátorům, zvláště br.Ing. A. Zelinovi, pod jehož taktovkou celá náplň poutě proběhla.                                                     

 orelský poutník Zdeněk Vojtek z jednoty Staré Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město