20.09.2018 05:31

Pouť na Provodově 2018

Stalo se již tradicí, že župa Velehradská zahajuje nový školní rok poutí dětí a mládeže ke kojící Matce Boží  na  Provodově.

Tentokrát se tu 1.září sešli zástupci z jednot Drnovice, Kunovice, Staré Město a Vizovice.

Letošní pouť byla trochu jiná, než  předešlé. Začínala  mší svatou až ve 13.00 hod.

Důvodem byla oslava  životního jubilea 70.let otce  arcibiskupa Jana Graubnera v Olomouci,  které se v hojném počtu zúčastnili  nejen řadoví orli s prapory, ale také i náš duchovní  rádce p. František Král, jenž poté koncelebroval mši svatou na Provodově.

Na společné mši svaté jsme děkovali a také prosili o další požehnání pro všechny  malé i velké orly a orlice. Následovala krátká adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí a svátostné požehnání. Po nezbytném fotografování účastníků před  kostelem, následoval zábavný program pro děti. K vůli nepříznivému počasí proběhl na venkovním krytém podiu.

Na vzdory nepříznivému počasí se pouť vydařila a my jsme se spokojeni s požehnáním od Matky Boží Provodovské rozjeli do svých domovů.

                                                                                                                                                                                                                                         Dagmar Zálešáková, starostka jednoty Staré Město

 

—————

Zpět


Kontakt

Orel Staré Město

Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město