12.09.2013 20:52

Pouť na Provodově 2013

Jako každý rok i letos se konala tradiční pouť orelské mládeže a dětí k Panně Marii Provodovské, kteří přišli prosit o ochranu po celý školní rok 2013/2014.

Sešli se tu zástupci z několika jednot se svými rodiči, mladšími sourozenci, prarodiči a známými. V místním poutním kostele Panny Marie Sněžné sloužil mši svatou vzdělavatel župy Velehradské otec František Král. Děti jako dary nesly globus, aktovku, pravítko, sešit, výkres, penál, sportovní obuv, atlas a ....

Po mši byl čas na jídlo. Jedni snědli zásoby z domu, druzí si opekli špekáčky na farním dvoře.

Pak děti čekala hra, šly hledat ukrytý poklad. Dospělí se vydali na křížovou cestu, kterou vedl otec František. Jeho slova u každého zastavení byla pro mě hlubokou duchovní posilou. Nakonec jsme se všichni sešli v kostele na požehnání, abychom se rozloučili a odjeli domů. Na cestu jsme si vzali zásobu dobré provodovské vody. Celá pouť se opět vydařila, počasí nám přálo, sluníčko svítilo a pohled kojící Matky Provodovské nás doprovázel i na cestě k domovu.

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město