26.09.2021 08:18

Pouť k Panně Marii Svato-hostýnské 2021

V neděli dne 22. 8. 2021 proběhla tradiční Orelská pouť na Svatém Hostýně. Hlavní mši svatou celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Účast orlů byla větší než minulý rok. Vyprosit požehnání pro další činnost Orla přijeli zástupci poutníků ze žup a jednot skoro z celé České republiky. Letošní počet praporů s praporečníky dosahoval počtu 35. Na mši svaté četl 1. čtení ústřední starosta Orla br. Ing. Stanislav Juránek, 2. čtení 1. místostarostka Orla ses. Ing. Miluše Macková. Přímluvy četla ses. Dagmar Zálešáková, starostka jednoty Orla Staré Město. V obětním průvodu nesli zástupci naší jednoty bibli dvojčata Barunka a Olinka Halodovy a srdce rodina Ferdova.

Po mši svaté následovalo Orelské shromáždění, kde ze župy Velehradské bylo oceněno za dlouholetou práci v Orle a k životnímu jubileu: ses. Dagmar Zálešáková, br. Josef Častulík, br. Antonín Gazárek a in memoriam br. Zdeněk Vojtek.

Počasí přálo a po odpolední křížové cestě doprovázené dechovou hudbou z Vnorov jsme se rozjeli posilněni na těle i duchu do svých domovů.

                                                                                                                                                                               Mgr. Jana Ferdová, cvičitelka v jednotě Orla St. Město

—————

Zpět


Kontakt

Orel jednota Staré Město

pobočný spolek


Nám. Hrdinů 264
686 03 Staré Město